Mã ngành, nghề: 6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Kỹ sư thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đồ họa ứng dụng đa phương tiện
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Về kiến thức:
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng
 •  Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện
 •  Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng
 • Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn cụ thể như:
  • Xây dựng và thiết kế website; xuất bản truyền thông và nghệ thuật đồ họa trên trang web.
  • Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa, quảng cáo, nhãn hiệu, in ấn; nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa.
  • Sản xuất được video kỹ thuật số, hoạt hình, và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện tương tác khác.
 • Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có năng lực sáng tạo, thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa đa phương tiện,
 • Nắm vững các phương pháp thiết kế đồ họa;
 • Có kỹ năng thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc đa phương tiện và các phần mềm thiết kế Đồ họa ứng dụng một cách thuần thục.
 • Thiết kế và xây dựng website trong lĩnh vực kinh doanh với qui mô vừa và nhỏ, có năng lực thiết kế và quản trị các trang web.
 • Xây dựng kịch bản chuyển động, dựng phim, biên tập âm thanh, thiết kế mô hình 3D.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa ứng dụng 2D, 3D.

Kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng nghề nghiệp:
 • Tư duy để giải quyết vấn đề.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công việc.
 • Tự học, tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành 
 • Về kỹ năng giao tiếp:
 • Làm việc nhóm.
 • Thuyết trình đề tài/dự án
 • Giao tiếp tốt.
 • Về kỹ năng ngoại ngữ: 
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Đạt chuẩn tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ A3.
 • Về thái độ:
 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí  Minh; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luất của Nhà nước, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ người công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc luôn vươn lên và hoàn thiện mình;
 • Biết giữ gìn truyền thống của giai cấp công nhân, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp;
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên trong lĩnh vực đồ hoạ thiết kế, xử lý ảnh như: quảng cáo, in ấn (Corel), dàn trang sách (Indesign), chế bản ảnh (Photoshop);
 • Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế Web như: thiết kế 2D  (Flash Animator), thiết kế giao diện web (Web Designer);
 • Chuyên viên biên tập  phim và âm thanh (Audio­video edito), Chuyên gia biên kịch (Storyboard), chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ (VFX & Compositor), chuyên gia sản xuất game và dựng mô hình nội ngoại thất (3d animator, 3D modeler);
 • Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ thông.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 18 môn học, 10 mô đun
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 83 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 495 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1440 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 592 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1263 giờ và kiểm tra: 80 giờ

3. Nội dung chương trình: 

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

Ghi
 chú

Tổng số

Trongđó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảoluận

Thi/ kiểm tra

 1. Các môn học chung

24

495

205

264

26

 

1

MH18300006

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

 

2

MH19300002

Pháp luật

2

30

18

10

2

 

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

 

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

4

75

36

35

4

 

5

MH01308061

Tin học

3

75

15

58

2

 

6

MH20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

7

MH20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

8

MH20300008

Anh văn A3

3

60

30

27

3

 

 1. Các môn học chuyên môn

II.1 Môn học cơ sở

26

555

219

310

26

 

9

MH01308058

Cấu trúc máy tính

2

30

28

0

2

 

10

MH01308064

Cơ sở lập trình

4

90

30

56

4

 

11

MH01308065

Cơ sở dữ liệu

3

75

15

57

3

 

12

MH01308067

Lập trình hướng đối tượng

4

90

30

56

4

 

13

MH01308069

Toán rời rạc

2

30

28

0

2

 

14

MH01308059

Thiết kế Web cơ bản

3

75

15

57

3

 

15

MH48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

16

MH01308066

CCNA1

4

90

30

56

4

 

17

MH01300052

Mỹ thuật ứng dụng

2

30

28

0

2

 

II.2 Môn học chuyên môn

23

555

129

403

23

 

18

MH01308105

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

3

75

15

57

3

 

19

MH01308106

Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator

3

75

15

57

3

 

20

MH01308107

Thiết kế chuyển động 2D với Adobe Flash

3

75

15

57

3

 

21

MH01308108

Thiết kế đồ họa với Corel DRAW

3

75

15

57

3

 

22

MH01308109

Xuất bản truyền thông với Adobe Indesign

3

75

15

57

3

 

23

MH01308110

Xử lý phim ảnh với Adobe After Effect và Adobe Premiere

3

75

15

57

3

 

24

MH01308111

Thiết kế 3D với 3DMax

3

75

15

57

3

 

25

MH01300061

Nghệ thuật chữ

2

30

24

4

2

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

25

MH01306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

 

 

 

 

 

 

II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

26

MH01307071

Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

II.4.2 Học phần thay thế

5

105

39

61

5

 

27

MH01308112

Thiết kế Poster

2

30

24

4

2

 

28

MH01308048

Đồ án chuyên ngành

3

75

15

57

3

 

Tổng cộng

83

1935

592

1263

80