ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Kỹ sư thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng tự học.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa nói riêng;
 • Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông tĩnh và động, đáp ứng nhu cầu của thiết kế đồ họa.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có kỹ năng xây dựng layout, kịch bản;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa tĩnh và động, các phần mềm thiết kế đồ họa  2D và 3D.

Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, hòa đồng, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên trong lĩnh vực đồ họa thiết kế, xử lý ảnh như: thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, dàn trang, xử lý ảnh, giao diện Web;
 • Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế động 2D
 • Chuyên viên biên tập phim và âm thanh;
 • Chuyên viên thiết kế phối cảnh, dựng mô hình 3D.

 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC: 

 • Số lượng môn học, mô đun:  29 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 86 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1425 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 732 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1045 giờ; Kiểm tra: 83 giờ.
 • Thời gianh đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/ năm)

 

3.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:    

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I. Các môn học chung 

 

1

MH502002

Giáo dục Chính trị

 

2

MH502004

Pháp luật

 

3

MH502001

Giáo dục thể chất

 

4

MH502003

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

5

MĐ501001

Tin học

 

6

MH510001

Tiếng Anh 1

 

7

MH510002

Tiếng Anh 2

 

II. Các môn học chuyên môn

 

II.1 Môn học cơ sở

 

8

MĐ501006

Thiết kế Web 1

 

9

MH502005

Kỹ năng mềm

 

II.2 Môn học chuyên môn

 

10

MH501024

Nhập môn đồ họa

 

11

MH501025

Màu sắc

 

12

MĐ501026

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

 

13

MĐ501027

Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator

 

14

MĐ501028

Xuất bản truyền thông

 

15

MĐ501029

Thiết kế chuyển động 2D

 

16

MĐ501031

Thiết kế đồ họa với Corel DRAW

 

17

MĐ501032

Kỹ xảo điện ảnh

 

18

MĐ501033

Biên tập chỉnh sửa phim

 

19

MĐ501034

Kỹ thuật in

 

20

MĐ501035

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo

 

21

MĐ501036

Nghệ thuật chữ

 

22

MĐ501037

Thiết kế layout Web

 

23

MĐ501038

Thiết kế 3D

 

24

MĐ501039

Thiết kế phối cảnh 3D

 

25

MĐ501030

Thiết kế chuyển động 3D

 

26

MĐ501040

Đồ án chuyên ngành

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

27

MĐ501020

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp

 

II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

 

28

MĐ501021

Khóa luận tốt nghiệp

 

II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp

 

29

MĐ501041

Thiết kế poster

 

30

MĐ501042

Thiết kế bao bì

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY