- Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Mọi thắc mắc về thời khóa biểu học sinh - sinh viên liên hệ phòng đào tạo để giải quyết.

- Đối với sinh viên chưa đăng ký và sinh viên các khóa từ 18 trở về trước đăng ký học phần bổ sung học kỳ 2B từ ngày 27/04 đến hết ngày 17/05/2021

- Thời khóa biểu hệ cao đẳng:

Khóa 19

Khóa 19 chất lượng cao

Khóa 20

Lưu ý Lớp CD20CT4, CD20CM1, CD20DT1, CD20NH1, CD20KT1, CD20DH1+3, CD20DH2+4, CD20CT5, CD20CT6,CD20CT2 ,CD20CT3 có điều chỉnh lịch học

- Thời khóa biểu hệ trung cấp

Khóa 20

- Thời khóa biểu hệ liên thông cao đẳng

Khóa 20

- Thời khóa học lại dự kiến

Học lại