Thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 20 và hệ cao đẳng khóa 19 trở về trước HK2 NH 2021 - 2022.

    • Sinh viên xem kỹ file đính kèm.
    • Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để nhận đề tài và trong quá trình thực tập.
    • Sinh viên lưu ý thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 06/12/2021 đến ngày 21/03/2022.
    • Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 17/12/2021 cho thầy Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ anhlt@itc.edu.vnTrong mail sinh viên ghi nội dung như sau: Họ và tên, MSSV, lớp và nhóm thực tập tốt nghiệp mà mình muốn đăng ký.