Thời khóa biểu_bậc cao đẳng khóa 21 nhập học đợt 1_Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Thực hiện từ  31/05 - 08/08/2021). Sinh viên xem thời khóa biểu theo ngành học của mình bên dưới:

Ngành Công nghệ thông tin

Thời khóa biểu 

Ngành Thiết kế đồ họa

Thời khóa biểu 

Ngành Kế toán

Thời khóa biểu 

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

Thời khóa biểu

Hệ trung cấp

Thời khóa biểu

Lưu ý: Hiện tại do tình hình dịch bệnh các môn sẽ triển khai học online. Riêng môn Giáo dục thể chất sẽ không triển khai học online chờ đến khi có thông báo mới.

THỜI GIAN BIỂU: thoi gian bieu