TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

KHOA CNTT-ĐT

 

THÔNG BÁO

(V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017)

 

 

  • Tất cả sinh viên KHÓA 2016 và KHÓA 2017 của khoa CNTT-ĐT đều phải đi thực tập tốt nghiệp.
  • Thời gian liên hệ Giáo viên hướng dẫn (GVHD), nhận đề tài và nộp báo cáo như sau:

STT

Khóa

Thời gian

liên hệ GVHD

Thời gian

thực tập

tốt nghiệp

Hạn chót

nộp báo cáo

TTTN

Ghi chú

1

2016

Từ ngày 01/04/2019

đến ngày 06/04/2019

Từ ngày 01/04/2019

đến ngày 27/07/2019

05/08/2019

Nộp BC TTTN: bao gồm 02 cuốn báo cáo + file mềm (file báo cáo word/pdf và demo chương trình): 01 nộp cho GVHD, 01 nộp cho Khoa CNTT-ĐT.

2

2017

Từ ngày 22/04/2019

đến ngày 27/04/2019

Từ ngày 22/04/2019

đến ngày 10/06/2019

15/06/2019

I. Nơi thực tập:

1. Tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty :

Khoa sẽ giới thiệu nơi thực tập cho những sinh viên chưa có Công ty thực tập (Nơi thực tập sẽ kiểm tra trình độ: đạt mới được nhận).

2. Các sinh viên không liên hệ được nơi thực tập sẽ thực tập tại Trường hoặc theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

Sinh viên đăng ký xin giấy giới thiệu thực tập (gồm các thông tin: Tên công ty hoặc doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, Website, Email …) theo mẫu tại Khoa CNTT-ĐT từ 28/03/2019 đến 30/03/2019 (Khóa 16) và từ 01/04/2019 đến 10/04/2019 (Khóa 17) để Nhà trường làm giấy giới thiệu.

II. Giáo viên hướng dẫn:

 

Sinh viên đã đăng ký chọn GVHD đầu học kỳ III/2018-2019 theo thời khóa biều vui lòng xem danh sách thông tin GVHD dán dưới thông báo này.

III. Đề tài:

  1. Đối với sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty:

- Đề tài do nơi thực tập yêu cầu, nếu GVHD không hướng dẫn được sinh viên cần liên hệ VP Khoa CNTT-ĐT để được hỗ trợ chọn GVHD khác. Hạn cuối được thay đổi ngày: 01/04/2019_Khóa 16 và 26/04/2019_Khóa 17. Quá ngày này không được đổi.

- Nếu nơi thực tập không ra đề tài, GVHD sẽ cho đề tài phù hợp với hoạt động của đơn vị thực tập.

  1. 2. với sinh viên thực tập tại Trường:

- Sinh viên đề xuất đề tài nhưng phải được GVHD đồng ý .

- GVHD ra đề tài cho sinh viên làm.

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 & 17 XEM FILE ĐÍNH KÈM 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Văn Phòng Khoa CNTT-ĐT (tầng trệt khu B) để được hỗ trợ.

 

 

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

                                                                          TM.Khoa CNTT-ĐT