THÔNG BÁO

Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên

Học kỳ 2B năm học 2020 - 2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp;

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn thành phố;

Căn cứ kế hoạch số:  69/KH-CĐCNTT, ngày 7 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai dạy học trực tuyến;

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chi Minh thông báo sẽ triển khai dạy học online cho học sinh, sinh viên (HSSV) như sau:

  1. Thời gian bắt đầu học trực tuyến: từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.
  2. HSSV xem hướng dẫn học trực tuyến tại website: https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/cskh-18-43-19-18-12-2020
  3. HSSV học trực tuyến theo đúng khung Thời khóa biểu học kỳ 2B năm học 2020 – 2021.
  4. HSSV khi tham gia học trực tuyến, sẽ có điểm danh và tính điểm rèn luyện. Nếu HSSV vắng học quá số buổi quy định sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

HSSV xem thời khóa biểu và tham gia học đúng giờ, đúng buổi nhằm đảm bảo kiến thức theo chương trình đào tạo. Trong quá trình thực hiện, HSSV có thể liên hệ:

  •  Thầy Nguyễn Đình Hoàng – Số điện thoại: 0908384616  - Email: hoangnd@itc.edu.vn để được hỗ trợ về tài khoản email.
  • Thầy Trần Minh Thái – Số điện thoại: - Email:  thaitm@itc.edu.vn và Thầy Nguyễn Trung Kiên – Số điện thoại: 0918299583- Email:kiennt@itc.edu.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện học trực tuyến.

Đề nghị tất cả HSSV khẩn trương thực hiện thông báo này.

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG