* Lưu ý:

- Sinh viên đã đăng ký thi nhưng chưa đóng lệ phí thi sẽ không có tên trong danh sách thi.

- Phòng thi là msteams theo môn học sinh viên đăng ký, Phòng KT-ĐBCL sẽ tạo và add các Sinh viên đã đăng ký theo môn.

- Đối với những môn có hình thức thi tiểu luận giảng viên coi thi tạo phòng msteams và add các Sinh viên đăng ký vào, thời gian nộp sản phẩm sẽ do giảng viên quyết định và nộp cho giảng viên nhưng thời gian bắt đầu thi là ngày 14/01/2022.

- Sinh viên khi đi thi phải trình Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí - Điện thoại: 0907091743) để được giải đáp.