Phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báo thời gian tổ chức kỳ thi lần 2 cho đợt thi kết thúc Học kỳ 2, học kỳ 3 đối với lớp CD19LW1 và Khóa 18 khoa QT-TCNH năm học 2019 - 2020 ( áp dụng đối với tất cả các môn có trong lịch thi đợt từ ngày 22/6 đến 4/7) như sau:

Thời gian: Dự kiến t 03/08/2020 – 08/08/2020.

Sinh viên xem lịch thi cụ thể trên website trường từ ngày 28/07/2020.

Áp dụng cho các học phần có tính chất Lý thuyết hoặc Lý thuyết + Thực hành: chỉ tổ chức thi lại phần lý thuyết, không thi lại phần thực hành.

  • Đối tượng dự thi:
    • HSSV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần;
    • HSSV có điểm tổng kết học phần < 5.0 điểm;
  • Lệ phí: 100.000/ HSSV/học phần
  • Sinh viên đăng ký và đóng tiền: Từ ngày 17/7/2020 đến hết ngày 27/7/2020 tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.