THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Trung Cấp chính quy/ Chương trình 9+ năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM thông báo tuyển sinh Trung Cấp chính quy/ Chương trình 9+ năm 2021 cụ thể như sau:

I. Phạm vi, đối tượng và phương thức xét tuyển:

- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học lớp 10, 11 và lớp 12

- Học sinh hoàn thành chương trình THPT (học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp)

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước.

 II. Các ngành đào tạo và hình thức tuyển sinh:

STT

TÊN NGÀNH

(Mã trường: CDD0222)

NGÀNH

1

TIN HỌC ỨNG DỤNG

5480205

2

VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH

5480212

3

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

5480215

4

KỸ THUẬT SỬA CHỮA VÀ LẮP RÁP  MÁY TÍNH

5480102

5

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

5480209

6

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

5340302

7

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

5510312

III. Hồ sơ xét tuyển: gồm có

1. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học các lớp 10, 11 và 12:

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;

- Bản photo học bạ THCS hoặc học bạ lớp 10, 11, 12;

- Bản photo bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

2. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;

- Bản photo học bạ THPT

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp)

IV. Hồ sơ nhập học: gồm có

1. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học các lớp 10, 11 và 12:

Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;

- Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường

- Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.

- Bản sao công chứng học bạ THCS hoặc học bạ lớp 10, 11, 12.

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (Nếu có).

- Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng).

2. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT:

Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;

- Bản sao học bạ THPT;

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp)

- Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường

- Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (Nếu có).

- Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng).

V. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển & nhập học: đến 15/10/2021

VI. Học phí - Thời gian: 2,5 năm (vừa học nghề vừa học văn hóa)

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 6.080.000     6.080.000
HỌC KỲ 2 5.440.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 9.400.000
HỌC KỲ 3 6.080.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 10.220.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.200.000   12.240.000 31.440.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 6.080.000     6.080.000
HỌC KỲ 2 5.760.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 9.720.000
HỌC KỲ 3 5.760.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 9.900.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.200.000   12.240.000 31.440.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 6.080.000     6.080.000
HỌC KỲ 2 5.440.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 9.400.000
HỌC KỲ 3 6.080.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 10.220.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.200.000   12.240.000 31.440.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 5.440.000     5.440.000
HỌC KỲ 2 6.720.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 10.680.000
HỌC KỲ 3 5.760.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 9.900.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.520.000   12.240.000 31.760.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 6.080.000     6.080.000
HỌC KỲ 2 6.400.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 10.360.000
HỌC KỲ 3 5.120.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 9.260.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.200.000   12.240.000 31.440.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 5.760.000     5.760.000
HỌC KỲ 2 5.440.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 9.400.000
HỌC KỲ 3 6.080.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 10.220.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 18.880.000   12.240.000 31.120.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

 

HỌC PHÍ TRUNG CẤP 2021
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐT - VIỄN THÔNG
HỌC PHÍ NGHỀ HỌC PHÍ VĂN HÓA HP/ HK
HỌC KỲ 1 5.440.000     5.440.000
HỌC KỲ 2 6.720.000 HỌC KỲ 1 3.960.000 10.680.000
HỌC KỲ 3 5.760.000 HỌC KỲ 2 4.140.000 9.900.000
HỌC KỲ 4 1.600.000 HỌC KỲ 3 4.140.000 5.740.000
TỔNG CỘNG 19.520.000   12.240.000 31.760.000
Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)
ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

VII.Thời gian làm việc:

- Sáng  :  từ 7h30 đến 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy)

- Chiều:  từ 13h00 đến 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

VIII. Học bổng chính sách hỗ trợ sinh viên:

- Nhiều loại học bổng khuyến học, khuyến tài:

- Học bổng hàng năm dành cho sinh viên Khá/Giỏi/Xuất sắc

- Nhiều loại học bổng khuyến học, khuyến tài, cựu sinh viên...

- Áp dụng chính sách ưu đãi trợ cấp giáo dục, tín dụng học tập, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các chế độ khác theo chủ trương của nhà nước;

- Hỗ trợ chỗ trọ, việc làm thêm cho sinh viên (Phòng CTSV, Số điện thoại liên hệ: 028 39733516).

IX. Thông tin liên hệ:

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM (ITC)

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.   

Điện thoại: (028) 7309 5005 (bấm số 1); Hotline: 093.886.1080
Website: 
www.itc.edu.vn;           E-mail: tuyensinh@itc.edu.vn.    

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TẠI ĐÂY