Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân được Ban Giám hiệu phê duyệt, ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2020, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên khóa 20 (niên khóa 2020-2022) nhập học đợt 1.

Trong quá trình học tập và sinh hoạt, đa số các bạn đã nghiêm túc về chấp hành quy định, giờ giấc, nhưng bên cạnh đó cũng còn vài trường hợp đi trễ, đặc biệt là chưa nộp Bài thu hoạch đầy đủ.

Theo quy chế công tác HSSV do Bộ lao động ban hành, hoạt động sinh hoạt công dân là một nhiệm vụ bắt buộc mà tất cả HSSV đều phải thực hiện, nếu thực hiện không đầy đủ thì phải học lại vào đợt sau, khóa sau, đồng thời những HSSV chưa nghiêm túc sẽ bị đánh giá thái độ, ý thức trong Quy chế rèn luyện HSSV.

Để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Phòng Công tác sinh viên gửi kèm theo danh sách những HSSV đã nộp bài thu hoạch tính đến hết ngày 22/6/2020. HSSV khóa 20 đợt 1 còn thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV - lầu 1 dãy A để biết thêm chi tiết.

Danh sách xem tại đây DS_SVK20_nopbaithuhoachSHCD_dot1