Để đảm bảo mọi điều kiện an toàn, sẵn sàng cho việc đón tiếp Học sinh – Sinh viên đi học trở lại, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh yêu cầu:

  1. Tất cả học sinh, sinh viên, giảng viên và người lao động trong toàn trường phải đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc tại trường và trở về nhà;
  2. Học sinh – Sinh viên (HSSV) không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu HSSV-Giảng viên-Cán bộ-Công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải nghỉ ở nhà, thông tin cho nhà trường, đồng thời liên hệ ngay đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
  3. HSSV-GV-CBCNV phải tự do thân nhiệt trước khi đến trường. Nhà trường có bố trí Nhân viên y tế thực hiện việc đo thân nhiệt cho HSSV-GV-CNV khi ra vào trường.
  4. Bố trí chỗ ngồi giữa 02 học sinh trở lên/lớp có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế; Giảng viên giảng dạy trên lớp có trách nhiệm nhắc nhở HSSV không tuân thủ về vị trí ngồi và đeo khẩu trang; Bộ phận y tế phối hợp Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở toàn trường việc đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bỏ rác đúng nơi quy định, đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm viêc. HSSV nếu không có việc cần thiết hạn chế tối đa ra ngoài vị trí chỗ ngồi vào giờ giải lao.
  5. Các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao… tụ tập đông người sẽ không triển khai trong giai đoạn này nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống lây nhiễm Covid 19. Hạn chế người không có trách nhiệm ra vào trường.

Đề nghị tất cả HSSV-Người lao động tuân thủ thực hiện nghiêm túc./.

Văn bản xem đầy đủ tại đây: TB_phongchongdichCovid