THÔNG BÁO

Về việc xem điểm tổng kết môn học HK1/2021-2022

 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) về việc xem điểm tổng kết môn học HK1/2021-2022 như sau:

1. HSSV truy cập website: http://dkhp.itc.edu.vn/TraCuuThongTin.aspx để xem điểm tổng kết môn học.

2. Những HSSV chưa đóng học phí HK1/2021-2022, sẽ nhận 0 điểm cho bài thi kết thúc môn học. Trường hợp HSSV đóng học phí HK1/2021-2022 sau ngày 27/11/2021 liên hệ phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng để được hướng dẫn (Thầy Thái – 0918.323.880- mail: thainv@itc.edu.vn; Thầy Thuận – 0907.091.743 – mail: thuanbv@itc.edu.vn).

3. HSSV thắc mắc về điểm liên hệ phòng Đào tạo (Điện thoại: 0283.8605004 hoặc email: chiptb@itc.edu.vn) trước ngày 20/12/2021 để được giải quyết. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc về điểm HK1/2021-2022 sẽ không được giải quyết.

4. HSSV có điểm tổng kết môn học <5đ đăng ký thi lần 2 theo thông báo của phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng. (Thi lần 2 chỉ áp dụng cho các môn học có tính chất Lý thuyết hoặc Lý thuyết + Thực hành: chỉ thi lại phần Lý thuyết, không thi lại phần Thực hành)

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

ThS. Vũ Văn Đông