NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

1. GIỚI THIỆU

Công nghệ thông tin là một ngành ngày càng phát triển mạnh ở hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Công nghệ thông tin được ứng dụng vào mọi lĩnh vực từ giáo dục, y tế, ngân hàng, hàng không cho đến an ninh quốc phòng và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt, mạng máy tính đã trở thành nhân tố quan trọng, là cầu nối trao đổi thông tin giữa các cá nhân, tổ chức và các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Nó đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Vì vậy, để vận hành, phát triển các hệ thống cùng với công tác xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp đòi hỏi một nguồn nhân lực rất lớn.

Mạng máy tính có mặt ở khắp mọi nơi, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn thế, Truyền thông và Mạng máy tính hiện là ngành được đầu tư và chú trọng phát triển ở mọi doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những tập đoàn lớn trên thế giới.

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Cao Đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh (ITC) là địa chỉ đáng tin cậy cho những sinh viên yêu thích ngành học nhiều thú vị và dễ tìm kiếm việc làm này. Với một đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động. Với một chương trình đào tạo ngành Truyền thông và Mạng máy tính được biên soạn theo hướng phát triển năng lực người học, đáp ứng các chuẩn nghề nghiệp. Sinh viên ngành Truyền thông và Mạng máy tính ra trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng mềm cần thiết để tự tin khởi nghiệp, có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức…

2. NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH HỌC GÌ?

Tại ITC chương trình đào tạo ngành Truyền thông và Mạng máy tính cung cấp cho sinh viên.

 •  Kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học tự nhiên, kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh và giáo dục thể chất.
 •  Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng chung nhất về Công nghệ thông tin và Truyền thông và Mạng máy tính như: Cấu trúc máy tính, Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu, Thiết kế Web, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Toán rời rạc … để sinh viên sau đó có thể học tập các kiến thức chuyên ngành và tạo kiến thức nền tảng chung để làm việc trong lĩnh vực CNTT.
 •  Kiến thức ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế trong lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính như: Chuyển mạch và định tuyến; Hệ điều hành Linux; Hệ điều hành Windows Server; Mạng LAN và WAN; An ninh mạng; Thiết kế hệ thống mạng.                                                                                                            

 3. SINH VIÊN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Cấu hình và thiết kế được trên các thiết bị mạng cisco như: router, switch.
 • Thiết kế, xây dựng được hệ thống mạng LAN, WAN và WIRELESS.
 • Phân tích và xây dựng được các giải pháp đảm bảo an ninh mạng; chẩn đoán và khắc phục được các sự cố mạng.
 • Phân tích, xây dựng được các hệ thống mạng; quản trị và vận hành các dịch vụ mạng.
 • Nắm bắt được các công nghệ mới trong truyền thông mạng máy tính

4. CÁC CÔNG VIỆC SẼ ĐẢM NHẬN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông và Mạng máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng.
 • Chuyên viên tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.
 • Chuyên viên vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông.
 • Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học…

5.CÁC MÔN HỌC CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

STT

MÃ MH/MĐ/HP

TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

I. Các môn đại cương

1

MH18300006

Giáo dục Chính trị

2

MH19300002

Pháp luật

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

5

MH01308061

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

8

MH20300008

Anh văn A3

II. Các môn học chuyên môn

II.1/Môn học cơ sở

9

MH01308058

Cấu trúc máy tính

10

MH01308064

Cơ sở lập trình

11

MH01308065

Cơ sở dữ liệu

12

MH01308066

CCNA1

13

MH01308067

Lập trình hướng đối tượng

14

MH01308068

Lập trình nâng cao

15

MH01308069

Toán rời rạc

16

MH01308059

Thiết kế Web cơ bản

17

MH01308070

Hệ quản trị CSDL

18

MH48300002

Kỹ năng mềm

II.2/ Môn học chuyên môn

19

MH01308083

CCNA2

20

MH01308084

CCNA3

21

MH01308085

CCNA4

22

MH01308088

Quản trị mạng Windows

23

MH01308089

Quản trị database server

II.3/ Thực tập tốt nghiệp

24

MH01306070

Thực tập tốt nghiệp

II.4.1/ Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

25

MH01307071

Khóa luận tốt nghiệp

II.4.2/ Học phần thay thế

26

MH01308086

An ninh mạng

27

MH01308087

Quản trị mạng Linux