CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 2022

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

STT

SỐ TÍN CHỈ

HỌC PHÍ

1

HỌC KỲ 1

18

10,080,000

2

HỌC KỲ 2

19

10,640,000

3

HỌC KỲ 3

17

9,520,000

4

HỌC KỲ 4

18

10,080,000

5

HỌC KỲ 5

17

9,520,000

6

HỌC KỲ 6

5

2,800,000

TỔNG:

94

52,640,000

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến