THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 19

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 19

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 19

Điểm thi Khoa CNTT - ĐT học kỳ 2A năm học 2020 -2021

Điểm thi Khoa CNTT - ĐT học kỳ 2A năm học 2020 -2021

Điểm thi Khoa CNTT - ĐT học kỳ 2A năm học 2020 -2021

THÔNG BÁO HỌC LẠI CNTT-DT

THÔNG BÁO HỌC LẠI CNTT-DT

THÔNG BÁO HỌC LẠI CNTT-DT

THÔNG BÁO HỌC LẠI (Khoa CNTT-DT)

THÔNG BÁO HỌC LẠI (Khoa CNTT-DT)

THÔNG BÁO HỌC LẠI (Khoa CNTT-DT)

Công ty  Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom tuyển Frontend Angular Developer (HTML5/CSS)

Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom tuyển Frontend Angular Developer (HTML5/CSS)

Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom tuyển Frontend Angular Developer (HTML5/CSS)

Thông báo kết quả hội thi Chinh phục Java

Thông báo kết quả hội thi Chinh phục Java

Thông báo kết quả hội thi Chinh phục Java

ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1B_2020-2021

ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1B_2020-2021

ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1B_2020-2021

Thông báo tổ chức hội thi "Thiết kế bao lì xì mừng xuân Tân Sửu 2021"

Thông báo tổ chức hội thi "Thiết kế bao lì xì mừng xuân Tân Sửu 2021"

Thông báo tổ chức hội thi "Thiết kế bao lì xì mừng xuân Tân Sửu 2021"

Ngành Công nghệ Thông tin & CLC

Ngành Công nghệ Thông tin & CLC

Ngành Công nghệ Thông tin & CLC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

TIN HỌC ỨNG DỤNG (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

TIN HỌC ỨNG DỤNG (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

TIN HỌC ỨNG DỤNG (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH (TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG 9+4)

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Đội tuyển ITC bước vào vòng Quốc gia của cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2017

Đội tuyển ITC bước vào vòng Quốc gia của cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2017

Đội tuyển ITC bước vào vòng Quốc gia của cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2017

THÔNG BÁO 20-11

THÔNG BÁO 20-11

THÔNG BÁO 20-11

SV CNTT tham gia tích cực chiến dịch mùa hè xanh thân yêu

SV CNTT tham gia tích cực chiến dịch mùa hè xanh thân yêu

SV CNTT tham gia tích cực chiến dịch mùa hè xanh thân yêu

SV K16 học giáo dục quốc phòng ở Bình Dương vui vẻ và hạnh phúc, K17 cũng vậy nha

SV K16 học giáo dục quốc phòng ở Bình Dương vui vẻ và hạnh phúc, K17 cũng vậy nha

SV K16 học giáo dục quốc phòng ở Bình Dương vui vẻ và hạnh phúc, K17 cũng vậy nha

Chúc mừng SV K15, K16 đã học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ để có kết quả tuyệt vời

Chúc mừng SV K15, K16 đã học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ để có kết quả tuyệt vời

Chúc mừng SV K15, K16 đã học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ để có kết quả tuyệt vời

Đội tuyển Olympic Tin học ITC xuất sắc giành tấm vé tham dự Cuộc thi ACM - ICPC Châu Á 2017

Đội tuyển Olympic Tin học ITC xuất sắc giành tấm vé tham dự Cuộc thi ACM - ICPC Châu Á 2017

Đội tuyển Olympic Tin học ITC xuất sắc giành tấm vé tham dự Cuộc thi ACM - ICPC Châu Á 2017

TKB  HOC LAI HK1B_2020-2021 (cntt-đt)

TKB HOC LAI HK1B_2020-2021 (cntt-đt)

TKB HOC LAI HK1B_2020-2021 (cntt-đt)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

Sinh viên các khóa đã đăng ký và đóng học phí học lại xem lịch học sau

Sinh viên các khóa đã đăng ký và đóng học phí học lại xem lịch học sau

Sinh viên các khóa đã đăng ký và đóng học phí học lại xem lịch học sau

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I_2017-2018 CÁC KHÓA CÁC NGÀNH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I_2017-2018 CÁC KHÓA CÁC NGÀNH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I_2017-2018 CÁC KHÓA CÁC NGÀNH

Lịch thi TOEIC và lịch thi học kỳ I-2017-2018

Lịch thi TOEIC và lịch thi học kỳ I-2017-2018

Lịch thi TOEIC và lịch thi học kỳ I-2017-2018

Điểm thi HK1A_20_21_(Cntt-Đt)

Điểm thi HK1A_20_21_(Cntt-Đt)

Điểm thi HK1A_20_21_(Cntt-Đt)

Điểm thi chuẩn đầu ra tin hoc lần 2-(CNTT-ĐT)

Điểm thi chuẩn đầu ra tin hoc lần 2-(CNTT-ĐT)

Điểm thi chuẩn đầu ra tin hoc lần 2-(CNTT-ĐT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

ĐIỂM THI HK1-20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 (CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK1-20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 (CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK1-K20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 và

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

Điểm Thi Học Kỳ 2-2018-2019-CNTT-ĐT

Điểm Thi Học Kỳ 2-2018-2019-CNTT-ĐT

Điểm Thi Học Kỳ 2-2018-2019-CNTT-ĐT

Hướng dẫn tạo lớp và giảng dạy online trên MS Teams

Hướng dẫn tạo lớp và giảng dạy online trên MS Teams

Hướng dẫn tạo lớp và giảng dạy online trên MS Teams

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2019

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2019

Hướng dẫn báo cáo TTTN 2019

ELEARNING CỦA NGÀNH ĐỒ HỌA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

ELEARNING CỦA NGÀNH ĐỒ HỌA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

ELEARNING CỦA NGÀNH ĐỒ HỌA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

ELEARNING CỦA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

ELEARNING CỦA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

ELEARNING CỦA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

ELEARNING CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

ELEARNING CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

ELEARNING CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

ELEARNING CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ELEARNING CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ELEARNING CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

ELEARNING ĐỂ HỌC KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Muaban.net tuyển dụng Lập trình viên Fresher.NET

Muaban.net tuyển dụng Lập trình viên Fresher.NET

https://congty.muaban.net/muaban-net-tuyen-dung-lap-trinh-vien-asp-net/

Cty Long Gia Cần Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật CNTT

Cty Long Gia Cần Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật CNTT

Cty Long Gia Cần Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật CNTT

Chương trình đào tạo và tuyển dụng của CMC SISG

Chương trình đào tạo và tuyển dụng của CMC SISG

Chương trình đào tạo và tuyển dụng của CMC SISG

Công ty CMC SI Sài Gòn đào tạo chương trình dành cho sinh viên CNTT và tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT 2018

Công ty CMC SI Sài Gòn đào tạo chương trình dành cho sinh viên CNTT và tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT 2018

Công ty CMC SI Sài Gòn đào tạo chương trình dành cho sinh viên CNTT và tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT 2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG DÀNH CHO SV KHOA CNTT-ĐT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG DÀNH CHO SV KHOA CNTT-ĐT

Cần tuyển gấp 2 nhân viên đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT ( hoặc SV năm cuối ) trường Cao đẳng CNTT TP.HCM . Địa điểm làm việc : quận Tân Phú Liên hệ : Cô Fin (0903.099.511)

Lịch cố vấn học tập Tháng 03 năm 2021

Lịch cố vấn học tập Tháng 03 năm 2021

Lịch cố vấn học tập Tháng 03 năm 2021

Lịch cố vấn môn học tháng 12 năm 2020

Lịch cố vấn môn học tháng 12 năm 2020

Lịch cố vấn môn học tháng 12 năm 2020

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

Thông báo về việc mặc đồng phục và trang phục HSSV

Thông báo về việc mặc đồng phục và trang phục HSSV

Thông báo về việc mặc đồng phục và trang phục HSSV

Cách tính điểm tổng kết cho từng môn đối với Học phần thuộc CTĐT của K17

Cách tính điểm tổng kết cho từng môn đối với Học phần thuộc CTĐT của K17

Cách tính điểm tổng kết cho từng môn đối với Học phần thuộc CTĐT của K17

CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018

CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018

CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018