1. Chức năng

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan đến tuyển sinh và truyền thông cho Ban Giám Hiệu (BGH) với các chức năng cụ thể như sau: Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh tất cả các bậc – hệ đào tạo trong trường đạt hiệu quả cao; Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường, xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu ITC, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tư vấn tuyển sinh.

a) Dựa trên kế hoạch tổng thể các kỳ thi tuyển và xét tuyển sinh các bậc – hệ đào tạo của Trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp;

b) Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên, các khoa về tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người học trong và ngoài trường;

c) Phân tích các thống kê, tổng hợp và báo cáo từ các phòng, ban khác theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Giám hiệu; tham gia công tác khác của Trường và của đơn vị theo đề nghị;

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế -  chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh;

2.2. Công tác truyền thông

a) Chủ trì và phối hợp tố chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu ITC: tổ chức hội thảo, tư vấn tuyển sinh, các bảng giới thiệu (demo) ngành học cho các trường THPT, THCS để thấy được chất lượng các khóa học;

b) Tổ chức các hoạt động xã hội, tư vấn hướng nghiệp, nhân đạo…trực tiếp tại các vùng thị trường mục tiêu để thu hút sự quan tâm của học sinh và phụ huynh;

c) Thiết lập quan hệ và có thông tin PR & Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục;

d) Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên PR & Marketing trở thành chuyên nghiệp và đủ năng lực cho việc tư vấn tuyển sinh;

e) Viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức các cuộc thi trên website cho sinh viên hiện tại và học sinh là đối tượng sinh viên của trường.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thông tin liên hệ (Email)

Mảng Phụ Trách

Số Điện Thoại Liên Hệ

1

Trần Trung Việt

Trưởng Phòng

Thạc sĩ

viettt@itc.edu.vn

Quản lý chung

0912 217 990

2

Phan Thanh Phạm Thị Bích Lê

Phó Phòng

Cử nhân

leptptb@itc.edu.vn

Công tác Tuyển sinh

0908 256 818

3

Nguyễn Huyền Trang

Nhân viên

Thạc sĩ

trangnh@itc.edu.vn

Công tác Truyền thông

037 906 9576

4

Đỗ Thị Thảo Nguyên

Nhân viên

Cử nhân

nguyendtt@itc.edu.vn

Công tác Tuyển sinh

0904 414 266

5

Hà Trần Mỹ Duyên

Nhân viên

Cử nhân

duyenhtm@itc.edu.vn

Công tác Tuyển sinh

0975 523 016