Trưởng phòng : ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Văn phòng :Lầu 1

Điện thoại :0283 9733516

Email :phong.ctsv@itc.edu.vn

Trưởng phòng :ThS Vũ Văn Đông

Văn phòng :Lầu 1 – A.111

Điện thoại :02838605004

Email :dongvv@itc.edu.vn

Phụ trách phòng : Huỳnh Thị Đức Trinh

Văn phòng : Khu A lầu 1

Điện thoại : 0989002806

Email : trinhhtd@itc.edu.vn

Văn phòng :A.112

Email :info@itc.edu.vn

Trưởng phòng :Nguyễn Văn Thái

Phó phòng :Bùi Văn Thuận

Văn phòng :Lầu 1

Email :phong.kt-đbcl@itc.edu.vn

Trưởng phòng :ThS Trần Trung Việt

Phó phòng :Phan Thanh Phạm Thị Bích Lê

Văn phòng :Trệt A

Điện thoại :(028) 7309 5005 (bấm số 1)

Email :tuyensinh@itc.edu.vn

Văn phòng :A.105 - Lầu 1 Dãy A

Email :info@itc.edu.vn

Giám đốc : Nguyễn Thị Hồng Phước

Phó Giám đốc : Nguyễn Trung Thảo

Văn phòng : Cuối dãy A lầu 1

Email :phuocnth@itc.edu.vn