Free Blog Counter

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; 
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật máy tính; 
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; 
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Kỹ thuật lập trình, Xử ký tín hiệu số(DSP), Thiết kế Web, Thiết kế giao diện điều khiển, …
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn
 • đề cụ thể bằng powerpoint; Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Nắm vững kiến thức chung về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên ngành kỹ thuật máy tính. 
 • Lắp đặt, quản trị một hệ thống máy tính:Lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán, sửa chữa được một máy tính đơn; Thiết kế, lắp đặt được một hệ thống mạng máy tính; Cài đặt được các phần mềm của hệ thống mạng máy tính; 
 • Thiết kế, phát triển các hệ thống điều khiển số kết nối máy tính: Thiết kế được các giao diện điều khiển trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình; Thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp máy tính; 
 • Phát triển các hệ thống nhúng cơ bản.;
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm thiết kế điện tử; 
 • Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, nguồn cấp điện, các mạch công suất, ... của một máy tính cụ thể; 
 • Thiết kế và lắp ráp được các mạch điện tử cụ thể; 
 • Lắp ráp, cài đặt được một máy tính đơn lẻ cũng như một mạng máy tính cụ thể; Chẩn đoán và sửa chữa được một máy tính đơn; 
 • Cài đặt được các phần mềm cho một máy tính đơn lẻ cũng như cho một mạng máy tính;

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính; 
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể; 
 • Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tử như: Orcad, Eagle, Proteus,... 
 • Giải quyết công việc một cách độc lập; 
 • Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả; 
 • Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý,...;

Về thái độ: 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, có năng lực tư vấn với tư cách là một chuyên viên công
 • nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính,…;
 • Các công ty buôn bán, phân phối máy tính và các thiết bị máy tính; 
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì máy tính, mạng máy tính; 
 • Các bộ phận quản trị mạng máy tính; 
 • Các dây chuyền sản xuất có ứng dụng điều khiển tự động bằng máy tính;
 • Tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
 
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook