Thông báo về việc tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn đợt 01 năm 2022.

Thông báo về việc tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn đợt 01 năm 2022.

Thông báo về việc tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn đợt 01 năm 2022.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2022

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2022

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022): Mùa Xuân nhớ lời Bác Hồ dạy Thanh niên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19  và đón Học sinh Sinh viên trở lại trường học tập trung.

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón Học sinh Sinh viên trở lại ....

THÔNG BÁOVề việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón Học sinh Sinh viên trở lại trường học tập trung.

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cuộc Thi " Ý Tưởng Khởi Nghiệp Với Nghề Tôi Yêu Năm 2021"

Cuộc Thi " Ý Tưởng Khởi Nghiệp Với Nghề Tôi Yêu Năm 2021"

Cuộc Thi " Ý Tưởng Khởi Nghiệp Với Nghề Tôi Yêu Năm 2021"

Kỷ Niệm 110 Năm Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước.

Kỷ Niệm 110 Năm Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước.

Kỷ Niệm 110 Năm Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước.

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19  và đón Học sinh Sinh viên trở lại trường học tập trung.

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón Học sinh Sinh viên trở lại ....

THÔNG BÁOVề việc tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón Học sinh Sinh viên trở lại trường học tập trung.

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên trong Nhà trường

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên ....

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên trong Nhà trường

Hội Sinh Viên Trường Đón Nhận Bằng Khen Của Hội Sinh Viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Hội Sinh Viên Trường Đón Nhận Bằng Khen Của Hội Sinh Viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Hội Sinh Viên Trường Đón Nhận Bằng Khen Của Hội Sinh Viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên trong Nhà trường

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên ....

THÔNG BÁO Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Sinh viên trong Nhà trường

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh Viên ITC Tham Gia Giải Bóng Chuyền Chào Mừng 20 Năm Thành Lập Trường.

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa hệ Cao đẳng - đợt 3 năm học 2020 - 2021

Bánh Chưng Của Sinh Viên ITC Gửi đến Nhưng Người Khó Khăn

Bánh Chưng Của Sinh Viên ITC Gửi đến Nhưng Người Khó Khăn

Bánh Chưng Của Sinh Viên ITC Gửi đến Nhưng Người Khó Khăn