Giới Thiệu Công Đoàn

Ban chấp hành công đoàn trường

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM, KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021: 

1. Đ/c Vũ Văn Đông - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thoa - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Phạm Thị Bích Chi - Ủy viên BCH

4. Đ/c Bùi Văn Thuận - Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BCH, chủ nhiệm UBKT

Tổ chức công đoàn bộ phận

Các đoàn viên công đoàn sinh hoạt theo tổ và sinh hoạt toàn thể.

Hiện tại công đoàn Trường được chia thành 03 tổ như sau:

- Tổ công đoàn số 1 bao gồm các đơn vị:

Phòng Tổng hợp

Phòng Đào tạo & CTSV

Phòng Khảo thí – đảm bảo chất lượng

- Tổ công đoàn số 2 bao gồm các đơn vị:

Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

Phòng QHDN & HTQT

Ban Quản lý mạng & Thiết bị

- Tổ công đoàn số 3 bao gồm các đơn vị:

Khoa Quản trị - Tài chính Ngân hàng

Ban Tuyển sinh & Truyền thông

​ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng Công đoàn

1. Đ/c Dương Thị Thúy Hà – Tổ trưởng tổ công đoàn số 1, Ủy viên UBKT

2. Đ/c Nguyễn Đỗ Thư Hương – Tổ trưởng tổ công đoàn số 2, Ủy viên UBKT

3. Đ/c Phạm Thị Hoàng – Tổ trưởng tổ công đoàn số 3