Hoạt Động Sinh Viên

Sinh viên ITC tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Hòa Thạnh năm ....

Sinh viên ITC tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Hòa Thạnh năm 2022

Thông báo kế hoạch tổ chức Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 13 năm 2021.

Thông báo kế hoạch tổ chức Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 13 năm 2021.

Sinh viên ITC với Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

Sinh viên ITC với Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

Thư Cảm Ơn Hiến Máu Tình Nguyện Lần 02 Năm 2020.

Thư Cảm Ơn Hiến Máu Tình Nguyện Lần 02 Năm 2020.

Sôi động Giải bóng chuyền sinh viên ITC khóa 20 năm 2020

Sôi động Giải bóng chuyền sinh viên ITC khóa 20 năm 2020

Thông Báo mời sinh viên nhận áo thể dục khóa 20 đợt 3, 4.

Mời nhận áo thể dục khóa 20 đợt 3, 4

Thông Báo Vận Động HSSV Đăng Ký Tham Gia Hiến Máu Tình Nguyện.

THÔNG BÁO VẬN ĐỘNG HSSV ĐĂNG KÝ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Thông Báo của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục tăng cường các ....

Thông Báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường

Thông Báo Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Hội Hiến Máu lần 02 Năm Học 2020 - 2021.

Thông Báo Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Hội Hiến Máu lần 02 Năm Học 2020 - 2021.

Hội Sinh viên Trường công bố quyết định công nhận Chi Hội Trưởng, Chi Hội ....

Hội Sinh viên Trường công bố quyết định công nhận Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó các khóa 19 và khóa 20 năm học 2020 - 2021.