Hoạt động - Tuyên truyền

BaoChi_DanVanKheo

Thông báo

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 ....

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi