HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

► Download File hướng dẫn tại đây: HDSDTVS_CDCNTTTPHCM

                                                     HDSDTVS_CDCNTTTPHCM-1

►Lưu ý: Hiện tại trường đã cấp Tài khoản cho HSSV. Trong trường hợp bạn nào chưa có thì có thể gửi Email cho thầy Hoàng: hoangnd@itc.edu.vn để được cấp lại và reset mật khẩu. HSSV sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu cùng với tài khoản trên đăng ký học phần và xem điểm.