Những cột mốc đáng nhớ 
 01/03/2000  Hội đồng sáng lập do ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch có công văn số 70-REH/VTĐT kèm hồ sơ xin  phép thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Điện tử Tin học Viễn thông Tp.HCM
 31/05/2000  UBND Tp.HCM có công văn số 1821/UB-VX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc chấp thuận và đề nghị  Bộ ra quyết định thành lập trường theo thẩm quyền
 05/06/2000  Chính phủ ra nghị quyết số 07/2000NQ-CP về việc xây dựng và phát triển Công nghệ phần mềm giai  đoạn 2000-2005
 18/07/2000   Chính phủ ký quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế Trường Đại học Dân lập
 02/08/2000   Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 7246/TCCB, về việc hướng dẫn hoàn  chỉnh hồ sơ xin thành lập trường theo quy chế trường Đại học Dân lập vừa được chính phủ ban hành.
 26/09/2000  Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 8956/TCCB trình chính phủ xem xét thẩm định 6 trường ĐH,  CĐ ngoài công lập thuộc diện ưu tiên cho thành lập trước, trong đó có Trường Cao đẳng dân lập Công  nghệ  Điện - Tin học – Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh
 17/00/2000  Bộ Chính trị ra chỉ thị 58/CT-TW chỉ rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển và  ứng dụng Công Nghệ Thông Tin
 25/11/2000  Đoàn công tác liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban tổ chức cán bộ chính phủ  đã đến khảo sát và thẩm định điều kiện thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Điện Tử – Tin  Học –  Viễn Thông Tp.HCM, Đoàn kết luận: đủ điều kiện và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định  cho thành lập        
 21/02/2001

 Được sự gợi ý của Văn phòng Chính phủ và sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Vô tuyến Điện –  Điện tử Tp.HCM đã có công văn số 05-01/CV-HVT ngày 21/02/2001, xin đề nghị đổi tên thành Trường:

  •  Tên đầy đủ: Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM.
  •  Tên viết tắt: Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM.
  •  Tên giao dịch quốc tế: ITC HCMC (Information Technology College HoChiMinh City)
 27/04/2001  Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số. 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, về việc: thành lập  Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
 15/06/2001  Lễ công bố và Đại diện Bộ trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin  Tp.HCM tại Hội Trường Khách sạn Sofitel Plaza.
 22/03/2002  Lễ Khởi công xây dựng Ngôi Trường Mới
 20/10/2004  Lễ Khánh thành ngôi Trường mới.    
 21/12/2007  Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số 8059/QĐ-BGD&ĐT, về việc chuyển đổi loại  hình hoạt động Trường Cao Đẳng Dân Lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM thành Trường Cao đẳng  Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM