Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên  bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và Liên thông Cao đẳng khóa 8  tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và ....

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và Liên thông Cao đẳng khóa 8 tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thời khóa biểu  hệ cao đẳng khóa 20_Đợt 5_Học kì 3 năm học 2021 - 2022

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 20_Đợt 5_Học kì 3 năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20_ĐỢT 5_HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2021 - 2022

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3  Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3 Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3 Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ Học Phí Học KÌ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ ....

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ Học Phí Học KÌ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn đăng ký thi đua học kỳ 03 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông báo về việc kê khai ngoại trú

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ ....

Thông Báo Quyết định về việc ban hành Quy định trường học của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo về việc cho Hộc sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thông báo về việc cho Hộc sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực ....

Thông báo về việc cho Học sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022  của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022 của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022 của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

THÔNG BÁO về việc nhận giấy chứng nhận tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông Báo Về Việc Làm Thẻ Sinh Viên

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Thông báo Ôn và thi Anh Văn Đầu Ra, Tin Học Cơ Bản tháng 06 năm 2022

Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Quy định chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 20

Kết quả thi Anh văn  đầu ra tháng 03 năm 2022

Kết quả thi Anh văn đầu ra tháng 03 năm 2022

Kết quả thi Anh văn đầu ra tháng 03 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông Báo Danh sách sinh viên Thi Anh Văn Đầu Ra tháng 03/2022 và Tin Học Căn Bản Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Thông báo lịch Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 , Tháng 04 năm 2022

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra Về Ngoại Ngữ Va Tin học Đối Với Học sinh Sinh viên

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo Ôn thi Anh Văn Đầu Ra và Tin Học Căn Bản Tháng 03 năm 2022

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi tin học cơ bản tháng 12 năm 2021

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp & Hợp Tác Quốc Tế

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp & Hợp Tác Quốc Tế

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp & Hợp Tác Quốc Tế

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

TB V/v. Tuyển dụng của Trung tâm Cấp cứu 115

TB V/v. Tuyển dụng của Trung tâm Cấp cứu 115

TB V/v. Tuyển dụng của Trung tâm Cấp cứu 115

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS)

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS)

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS)

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Bloom Việt Nam

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Bloom Việt Nam

Thông báo V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Bloom Việt Nam

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty cổ phần Địa ốc CAVALAND

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty cổ phần Địa ốc CAVALAND

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty cổ phần Địa ốc CAVALAND

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo lịch thi và danh sách thi lần 2 năm học 2021 - 2022, hệ Cao Đẳng, Liên Thông, Trung Cấp Các Khóa.

Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Thông báo đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến (online)

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 Cao Đẳng Các Khóa Học Lại

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Trung Cấp

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông Báo Lịch Thi Học Kì 02 Năm Học 2021 - 2022 Hệ Cao Đẳng

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Thông báo thi lại lần 02 học kì 01 năm 2021 - 2022 và danh sách học sinh sinh viên đăng ký thi lại lần 02

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 2A năm học 2020-2021

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

LỊCH THI HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng Các Khóa

Thông Báo Danh Sách Trúng Tuyển Online Xét Học Bạ Đợt 02 (hạn đăng ký đến hết ngày 29/4/2022)

Thông Báo Danh Sách Trúng Tuyển Online Xét Học Bạ Đợt 02 (hạn đăng ký đến hết ngày 29/4/2022)

Thông Báo Danh Sách Trúng Tuyển Online Xét Học Bạ Đợt 02 (hạn đăng ký đến hết ngày 29/4/2022)

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Tuyển dụng Giảng viên

Tuyển dụng Giảng viên

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

ITC gặp gỡ các bạn học sinh lớp 12 tỉnh Bến Tre

ITC gặp gỡ các bạn học sinh lớp 12 tỉnh Bến Tre

ITC gặp gỡ các bạn học sinh lớp 12 tỉnh Bến Tre

03 Sinh viên ITC tham gia  dành 3 giải tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27 năm 2018

03 Sinh viên ITC tham gia dành 3 giải tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27 năm 2018

Những thành tích đáng tự hào của sinh viên ITC tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27

Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên ITC đã sẵn sàng cho kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC 2018

Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên ITC đã sẵn sàng cho kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và Kỳ thi ....

Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên ITC đã sẵn sàng cho kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC 2018

Hội sách chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội sách chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội sách chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Lễ ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ITC ngày 29/09/2018

Lễ ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ITC ngày 29/09/2018

Lễ ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo ITC ngày 29/09/2018