Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên dự lễ tốt nghiệp ngày 11/5/2022 và quy trình Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên  bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và Liên thông Cao đẳng khóa 8  tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và ....

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng khóa 19, Trung cấp khóa 19 và Liên thông Cao đẳng khóa 8 tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc ký tên vào danh sách kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Chưa Đăng Ký Môn Học Học Kì 3 Năm Học 2021 - 2022

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

THÔNG BÁO Về giờ tập trung đi học Giáo dục quốc phòng –An ninh

Thông Báo Về Việc Xét Tốt Nghiệp Cho Học Sinh, Sinh Viên Trung Cấp, Cao Đẳng Đợt Tháng 05 Năm 2022

Thông Báo Về Việc Xét Tốt Nghiệp Cho Học Sinh, Sinh Viên Trung Cấp, Cao Đẳng Đợt Tháng 05 Năm 2022

Thông Báo Về Việc Xét Tốt Nghiệp Cho Học Sinh, Sinh Viên Trung Cấp, Cao Đẳng Đợt Tháng 05 Năm 2022

Thông Báo Quyết Định Chuẩn Đầu Ra Và Tin Học Áp Dụng Từ Khóa 21 Trở Về Sau

Thông Báo Quyết Định Chuẩn Đầu Ra Và Tin Học Áp Dụng Từ Khóa 21 Trở Về Sau

Thông Báo Quyết Định Chuẩn Đầu Ra Và Tin Học Áp Dụng Từ Khóa 21 Trở Về Sau

Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 21

Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 21

Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 21

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thông Báo Thời Khóa Biểu Các Khóa

Thời khóa biểu  hệ cao đẳng khóa 20_Đợt 5_Học kì 3 năm học 2021 - 2022

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 20_Đợt 5_Học kì 3 năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20_ĐỢT 5_HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2021 - 2022

Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2021-2022 khóa 21 - 22

Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2021-2022 khóa 21 - 22

Thông báo thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2021-2022 khóa 21 - 22

Thông báo thời khóa biểu khóa 22 nhập học đợt 1 (triển khai trong HK3/2021-2022)

Thông báo thời khóa biểu khóa 22 nhập học đợt 1 (triển khai trong HK3/2021-2022)

Thông báo thời khóa biểu khóa 22 nhập học đợt 1 (triển khai trong HK3/2021-2022)

Thông Báo Triển Khai Công Tác Đào Tạo HK3/2021 - 2022 Cho Sinh Viên Khóa 20,21 Và Các Khóa Cũ Hệ Cao Đẳng, Trung Cấp.

Thông Báo Triển Khai Công Tác Đào Tạo HK3/2021 - 2022 Cho Sinh Viên Khóa 20,21 Và Các Khóa Cũ Hệ Cao Đẳng, Trung Cấp.

Thông Báo Triển Khai Công Tác Đào Tạo HK3/2021 - 2022 Cho Sinh Viên Khóa 20,21 Và Các Khóa Cũ Hệ Cao Đẳng, Trung Cấp.

Thông Báo Kế Hoạch Triển Khai Thực Tập Sinh Viên  Hệ Cao Đẳng Khóa 20 (nhập học đợt 01 – đợt 04).

Thông Báo Kế Hoạch Triển Khai Thực Tập Sinh Viên Hệ Cao Đẳng Khóa 20 (nhập học đợt 01 – đợt 04).

Thông Báo Kế Hoạch Triển Khai Thực Tập Sinh Viên Hệ Cao Đẳng Khóa 20 (nhập học đợt 01 – đợt 04).

Thông Báo Thời Khóa Biểu, Danh Sách HSSV Học Lại Học Kì 2 Năm Học 2021 2022.

Thông Báo Thời Khóa Biểu, Danh Sách HSSV Học Lại Học Kì 2 Năm Học 2021 2022.

Thông Báo Thời Khóa Biểu, Danh Sách HSSV Học Lại Học Kì 2 Năm Học 2021 2022.

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Lại Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Lại Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Lại Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Biểu đồ kế hoạch năm học 2022-2023

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên Khóa 19

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên Khóa 19

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên Khóa 19

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Quyết định chuẩn đầu ra

Quyết định chuẩn đầu ra

Quyết định chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2020

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2020

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2020

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau

Quy chế công tác HSSV trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

Quy chế công tác HSSV trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

Quy chế công tác HSSV trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng  theo phương thức tích lũy tín chỉ  tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp HCM (áp dụng từ khóa 17 trở về sau)

Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ ....

Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp HCM (áp dụng từ khóa 17 trở về sau)

Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng của Bộ LĐTB&XH (áp dụng từ khóa 17 trở về sau)

Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng của Bộ LĐTB&XH (áp dụng từ khóa 17 trở về sau)

Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng của Bộ LĐTB&XH (áp dụng từ khóa 17 trở về sau)

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục