Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông Báo Về Việc Thu Lệ Phí Thi Tốt Nghiệp Văn Hóa Hệ Trung Cấp Khóa 19, 20

Thông Báo Về Việc Thu Lệ Phí Thi Tốt Nghiệp Văn Hóa Hệ Trung Cấp Khóa 19, 20

Thông Báo Về Việc Thu Lệ Phí Thi Tốt Nghiệp Văn Hóa Hệ Trung Cấp Khóa 19, 20

Thông Báo Danh Sách HSSV Phải Nộp Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21, Nhập Học Đợt 01, Học Kỳ 2, NH 2021 - 2022.

Thông Báo Danh Sách HSSV Phải Nộp Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21, Nhập Học Đợt 01, Học Kỳ 2, NH 2021 - 2022.

Thông Báo Danh Sách HSSV Phải Nộp Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21, Nhập Học Đợt 01, Học Kỳ 2, NH 2021 - 2022.

Thông Báo Mức Thu Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21.

Thông Báo Mức Thu Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21.

Thông Báo Mức Thu Học Phí Hệ Cao Đẳng Khóa 21.

Thông báo chính sách giảm học phí sinh viên K21 nhập học trước 20/9/2021

Thông báo chính sách giảm học phí sinh viên K21 nhập học trước 20/9/2021

Thông báo chính sách giảm học phí sinh viên K21 nhập học trước 20/9/2021

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

THÔNG BÁO (V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017)

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3  Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3 Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông báo Học Phí Học Kì 1 Và Học Kì 3 Đợt 1 Khóa 21 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ Học Phí Học KÌ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ ....

Thông Báo Danh Sách HSSV Nợ Học Phí Học Kì 2, Danh Sách HSSV Nộp Thừa Học Phí Và Danh Sách HSSV K19 Trở Về Trước Nợ Học Phí Học KÌ 2 Năm Học 2021 - 2022

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông Báo Về Việc Mức Học Phí Học Kỳ 1 khóa 22 đợt 1 năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

Thông báo về việc thu học phí HK3 khóa 21 năm học 2021 - 2022 (Nhập Học Đợt 01)

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

THÔNG BÁO về việc SV nộp thừa tiền học phí từ các học kỳ trước

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 Cao đẳng liên thông năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí HK 2 khóa 20 Năm học 2021 - 2022 và khóa 19 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí HK2 khóa 21 năm học 2021 - 2022