THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

THÔNG BÁO tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử

Công văn số 30824/SLĐTBXH-GDNN

Công văn số 30824/SLĐTBXH-GDNN

Công văn số 30824/SLĐTBXH-GDNN

ITC tuyển dụng nhiều vị trí

ITC tuyển dụng nhiều vị trí

ITC tuyển dụng nhiều vị trí

Công văn 17976 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn 17976 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn 17976 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác KH, KT, XD XHHT giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác KH, KT, XD XHHT giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác KH, KT, XD XHHT giai đoạn 2021-2030

Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

Thông Báo Về Việc Cho Nghỉ Làm Việc Và Hoc Tập Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , Lễ 30/4 và 01/5.

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết nguyên đán nhâm dần

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết nguyên đán nhâm dần

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết nguyên đán nhâm dần

Thông báo về việc hỗ trợ chính sách nhập học dành cho sinh viên K21

Thông báo về việc hỗ trợ chính sách nhập học dành cho sinh viên K21

Thông báo về việc hỗ trợ chính sách nhập học dành cho sinh viên K21

Thông báo về việc cho nghỉ làm việc và học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5

Thông báo về việc cho nghỉ làm việc và học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5

Thông báo về việc cho nghỉ làm việc và học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5

Thông báo về tổ chức 20 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM (27/4/2001 – 27/4/2021)

Thông báo về tổ chức 20 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM (27/4/2001 – 27/4/2021)

Thông báo về tổ chức 20 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM (27/4/2001 – 27/4/2021)

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Tuyển dụng nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Tuyển dụng nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Tuyển dụng Giảng viên

Tuyển dụng Giảng viên

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý phòng máy

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý phòng máy

Thành lập năm 2001, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) http://itc.edu.vn/tuyen-sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Theo Thông tư Số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính - Nhân Sự Thông Dụng

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu đề xuất làm thêm giờ

Mẫu đề xuất làm thêm giờ

làm ngoài giờ

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nghỉ phép, nghỉ việc riêng, ...

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Lưu hành nội bộ

Hướng dẫn về cách trình bày thể thức văn bản

Hướng dẫn về cách trình bày thể thức văn bản

Theo Nghị định 30 của Chính phủ

Mẫu Giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu

Theo Nghị định 30 của Chính phủ

Mẫu Biên bản

Mẫu Biên bản

Theo Nghị định 30 của Chính phủ