Thông báo đảng bộ

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ....

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, ....

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ....

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ....

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập ....

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016

Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016

Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp

Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp