Thông báo tuyển sinh Chương trình Cao đẳng 9+ năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Hệ Cao đẳng và Trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp THCS

(Chương trình 9+3.5)

 

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp THCS (CT 9+3.5), cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS)

2. Ngành nghề và học phí đào tạo 9+3.5:

Học phí này bao gồm cả học phí học nghề + học phí các môn văn hóa để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ghi chú: Được Nhà nước cấp bù học phí theo quy định

(học sinh sau khi đóng tiền học phí sẽ được nhà trường cấp giấy xác nhận nộp về phòng LĐ TB&XH của quận/huyện để nhận lại phần học phí được cấp bù theo quy định trong giai đoạn 1)

 1. NGÀNH: Tin học ứng dụng

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Tin học ứng dụng

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

TB HP/HK

HỌC KỲ 1

6.080.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

7.650.000

17.690.000

HỌC KỲ 2

5.440.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

7.200.000

16.780.000

HỌC KỲ 3

6.080.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

12.470.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

19.200.000

 

12.240.000

 

17.100.000

48.540.000

 

 1. NGÀNH: Thiết kế và quản lý Website

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Thiết kế và quản lý Website

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

6.080.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

7.650.000

17.690.000

HỌC KỲ 2

5.440.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

7.200.000

16.780.000

HỌC KỲ 3

6.080.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

12.470.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

19.200.000

 

12.240.000

 

17.100.000

48.540.000

 

 1. NGÀNH: Quản trị mạng máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Quản trị mạng máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – Truyền thông và mạng máy tính

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

6.080.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

6.300.000

16.340.000

HỌC KỲ 2

6.400.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

7.650.000

18.190.000

HỌC KỲ 3

5.120.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

4.050.000

13.310.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

19.200.000

 

12.240.000

 

18.000.000

49.440.000

 

 1. NGÀNH: Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – Thiết kế đồ họa

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

6.080.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

9.000.000

19.040.000

HỌC KỲ 2

5.760.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

9.000.000

18.900.000

HỌC KỲ 3

5.760.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

12.150.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

19.200.000

 

12.240.000

 

20.250.000

51.690.000

 

 1. NGÀNH: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật máy tính

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

5440000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

9.900.000

19.300.000

HỌC KỲ 2

6720000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

9.000.000

19.860.000

HỌC KỲ 3

5760000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

15.030.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

19.520.000

 

12.240.000

 

21.150.000

52.910.000

 

 1. NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

6.400.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

9.000.000

19.360.000

HỌC KỲ 2

6.400.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

9.900.000

20.440.000

HỌC KỲ 3

6.400.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

12.790.000

HỌC KỲ 4

5.120.000

 

 

 

 

5.120.000

TỔNG CỘNG

24.320.000

 

12.240.000

 

21.150.000

57.710.000

 1. NGÀNH: Kế toán doanh nghiệp

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1: Bằng trung cấp - Kế toán doanh nghiệp

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 3: Bằng cao đẳng – Kế toán

GIAI ĐOẠN 1

HỌC PHÍ 1.5 NĂM

GIAI ĐOẠN 2

HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM 2

GIAI ĐOẠN 3

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 3

HP/HK

HỌC KỲ 1

5.760.000

HỌC KỲ 1

3.960.000

HỌC KỲ 1

9.900.000

19.620.000

HỌC KỲ 2

5.440.000

HỌC KỲ 2

4.140.000

HỌC KỲ 2

9.900.000

19.480.000

HỌC KỲ 3

6.080.000

HỌC KỲ 3

4.140.000

HỌC KỲ 3

2.250.000

12.470.000

HỌC KỲ 4

1.600.000

 

 

 

 

1.600.000

TỔNG CỘNG

18.880.000

 

12.240.000

 

22.050.000

53.170.000

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục, cẩm nang sinh viên, bảo hiểm y tế.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Thời gian nhận hồ sơ: cả năm

5. Thời gian đào tạo (gồm cả học văn hoá):

- Hệ Trung cấp: 1.5 đến 2.5 năm

- Hệ Cao đẳng: 3.5 năm

6. Quyền lợi người học

 • Thí sinh học chương trình văn hóa THPT theo hình thức: Học 4 môn văn hóa theo ngành lớp 10, 11, 12 để được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Rút ngắn thời gian học Đại học (chỉ học liên thông tối thiểu 1.5 năm).
 • Được liên thông trực tiếp lên các trường ĐH tốp trên. Đặc biệt được học liên thông lên trình độ Đại học do trường Đại học Công nghệ thông tin (thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM) học ngay tại trường.
 • Được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để đi học.
 • Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

7. Hồ sơ xét tuyển: gồm có

 • Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;
 • Bản photo học bạ THCS hoặc học bạ lớp 10, 11, 12;
 • Bản photo bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

8. Hồ sơ nhập học: gồm có

 • Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM;
 • Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học);
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường. (thí sinh download từ đường link này http://itc.edu.vn/bieu-mau-ly-lich-hoc-sinh-sinh-vien);
 • Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú;
 • Bản sao công chứng học bạ THCS hoặc học bạ lớp 10, 11, 12;
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp);
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (Nếu có);
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân;
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng).

9. Thông tin liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM:

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

ĐT/ Zalo/ Fb/ Viber: (028) 7309 5005 (bấm số 1); Hotline: 093.886.1080

Website: www.itc.edu.vn; E-mail: tuyensinh@itc.edu.vn

Fanpage: Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. HCM / itc.edu.vn

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến