Tin Tức Công Đoàn

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ....

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ....

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cảnh giác với những hoạt động "tín dụng đen"

Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Khai báo y tế toàn dân

công văn số 109/LĐLĐ

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" ....

V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm ....

Trong không khí vui mừng Kỷ niệm 17 thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (27/04/2001 – 27/04/2018)

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017