GIỚI THIỆU

 

Cách đây 19 năm ngày 27/04/2001, Trường Công nghệ Thông tin đầu tiên tại Việt Nam được Hội Vô tuyến Điện tử Tp.HCM thành lập theo Quyết định số 2054 / QĐ-BGD & ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục & Dao tao.

Trải qua 19 năm đào tạo có 18 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM-ITC) đang đào tạo 14 ngành, nghề cao đẳng và 7 ngành, nghề trung cấp bao gồm nhiều lĩnh vực như sau : Thông tin nghệ thuật; Thiết kế đồ họa; Máy tính và mạng truyền thông; Thông tin hệ thống; Thương mại điện tử; Lập trình máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển công nghệ và tự động hóa; Máy tính kỹ thuật công nghệ; Quản trị kinh doanh (Quản trị tiếp thị kỹ thuật số); Kế toán; Tài chính - Ngân hàng;Logistics;… Hằng năm, Tỷ lệ cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ra trường có công việc phát triển lên đến 95%.
Sở hữu 9 ha đất và phòng học 14.000 m2 và phòng thực hiện mới xây dựng khang trang bên công viên Đầm sen thành phố Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ bán viên có kinh nghiệm, trường tự hào nằm trong số rất ít trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay ở Việt Nam. Suốt 19 năm qua, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngày càng nâng cao trình độ của mình trong giáo dục. Kiên trì phương châm đào tạo Thực hiện, Thực hiện nên nhờ đó sinh viên ITC ra các trường khóa đều có công việc phù hợp với chất lượng đào tạo và các ngành đào tạo đều là những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong xã hội . 

 

 TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH - SỨ MẠNG –TẦM NHÌN


1. TÔN CHỈ

- Hiệu quả - Hội nhập


2. MỤC TIÊU

Mở rộng và đa dạng hóa ngành đào tạo. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường và kiểm định chất lượng trong đào tạo để cung cấp nguồn kỹ sư và cử nhân thực hành có năng lực và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường .

3. SỨ MẠNG

Nâng tầm năng lực lao động Việt nam phù hợp với xu hướng thời đại.

4. TẦM NHÌN

Đến năm 2045, trở thành một trường cao đẳng có uy tín đào tạo về năng lực thực thi, có nhiều chương trình kiểm định chuẩn quốc tế, được nhìn nhận và đánh giá tốt bởi Hiệp hội doanh nghiệp trong và nước ngoài.

o.