Traffic Count

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học sinh sinh viên xem danh sách dự thi theo từng danh sách tên môn dưới đây:

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:

- DANH SÁCH TÊN HSSV THI HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

+ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ:

+ KHOA KINH TẾ

+ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

+ TRUNG CẤP

+ TIẾNG ANH

 - DANH SÁCH TÊN HSSV THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

+ KHÓA 21

+ KHÓA 22

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook