Tuyển sinh Trung cấp / Cao Đẳng 9+4

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cao đẳng 9+ năm 2022

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cao đẳng 9+ năm 2022

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tinh

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

Thiết kế và quản lý website

Thiết kế và quản lý website

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học Cao đẳng từ đợt 2 đến đợt ....

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học Cao đẳng từ đợt 2 đến đợt 4 K21 và Trung cấp K21

Sơ yếu Lý lịch HSSV năm 2022

Sơ yếu Lý lịch HSSV năm 2022