Traffic Count

Thiết kế và quản lý Website

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn)

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, phân tích hệ thống thông tin, đồ họa, thiết kế và lập trình web.
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;
 •  

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
 • Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
 • Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.
 • Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
 • Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Khả năng phán đoán lỗi về thiết bị hay lỗi phần mềm.
 • Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên thiết kế website, quản trị website cho các doanh nghiệp.
 • Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước, và doanh nghiệp.
 • Các kỹ thuật viên tin học, sửa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 22 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 421giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 964 giờ; Kiểm tra: 55 giờ.

 

3. Nội dung chương trình:

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

 
 
 

I.Các môn học chung/Đại cương

 

1

MH802002

Giáo dục chính trị 1

 

2

MH802004

Pháp luật 1

 

3

MH802001

Giáo dục thể chất 1

 

4

MH802003

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1

 

5

MĐ801001

Tin học 1

 

6

MH810001

Tiếng Anh 1

 

7

MH810002

Tiếng Anh 2

 

II.Các môn học chuyên môn

 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở

 

8

MH802005

Kỹ năng mềm

 

9

MH801006

Cấu trúc máy tính

 

10

MH801007

Cơ sở lập trình

 

11

MĐ801008

Thiết kế web 1

 

12

MH801010

Cơ sở dữ liệu

 

13

MĐ801011

Mạng máy tính

 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

 

14

MĐ801012

Tin học ứng dụng

 

15

MĐ801013

Đồ họa ứng dụng
(Adobe Photoshop)

 

16

MĐ801009

Thiết kế web 2

 

17

MĐ801026

Hệ Quản trị CSDL

 

18

MĐ801030

Lập trình PHP 1

 

19

MĐ801031

Lập trình PHP 2

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

20

MĐ801018

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Mô đun tốt nghiệp

 

21

MĐ801028

Joomla

 

22

MĐ801029

Quản trị website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 9+ NĂM 2022
NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHÍ 1.5 NĂM ĐẦU
(HỌC NGHỀ)

HỌC PHÍ VĂN HÓA
(NĂM 2)

HỌC PHÍ
(NĂM 3 - LẤY BẰNG CĐ)

HP/ HK

HỌC KỲ 1

6,080,000

HỌC KỲ 1

3,960,000

HỌC KỲ 1

7,650,000

17,690,000

HỌC KỲ 2

5,440,000

HỌC KỲ 2

4,140,000

HỌC KỲ 2

7,200,000

16,780,000

HỌC KỲ 3

6,080,000

HỌC KỲ 3

4,140,000

HỌC KỲ 3

2,250,000

12,470,000

HỌC KỲ 4

1,600,000

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

19,200,000

 

12,240,000

 

17,100,000

48,540,000

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)

4 HỌC KỲ ĐẦU, ĐƯỢC CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

 

ĐĂNG KÝ NGAY

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn)

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, phân tích hệ thống thông tin, đồ họa, thiết kế và lập trình web.
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;
 •  

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
 • Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
 • Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.
 • Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
 • Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Khả năng phán đoán lỗi về thiết bị hay lỗi phần mềm.
 • Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên thiết kế website, quản trị website cho các doanh nghiệp.
 • Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước, và doanh nghiệp.
 • Các kỹ thuật viên tin học, sửa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 22 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 421giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 964 giờ; Kiểm tra: 55 giờ.

 

3. Nội dung chương trình:

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

 
 
 

I.Các môn học chung/Đại cương

 

1

MH802002

Giáo dục chính trị 1

 

2

MH802004

Pháp luật 1

 

3

MH802001

Giáo dục thể chất 1

 

4

MH802003

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1

 

5

MĐ801001

Tin học 1

 

6

MH810001

Tiếng Anh 1

 

7

MH810002

Tiếng Anh 2

 

II.Các môn học chuyên môn

 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở

 

8

MH802005

Kỹ năng mềm

 

9

MH801006

Cấu trúc máy tính

 

10

MH801007

Cơ sở lập trình

 

11

MĐ801008

Thiết kế web 1

 

12

MH801010

Cơ sở dữ liệu

 

13

MĐ801011

Mạng máy tính

 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

 

14

MĐ801012

Tin học ứng dụng

 

15

MĐ801013

Đồ họa ứng dụng
(Adobe Photoshop)

 

16

MĐ801009

Thiết kế web 2

 

17

MĐ801026

Hệ Quản trị CSDL

 

18

MĐ801030

Lập trình PHP 1

 

19

MĐ801031

Lập trình PHP 2

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

20

MĐ801018

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Mô đun tốt nghiệp

 

21

MĐ801028

Joomla

 

22

MĐ801029

Quản trị website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 9+ NĂM 2022
NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHÍ 1.5 NĂM ĐẦU
(HỌC NGHỀ)

HỌC PHÍ VĂN HÓA
(NĂM 2)

HỌC PHÍ
(NĂM 3 - LẤY BẰNG CĐ)

HP/ HK

HỌC KỲ 1

6,080,000

HỌC KỲ 1

3,960,000

HỌC KỲ 1

7,650,000

17,690,000

HỌC KỲ 2

5,440,000

HỌC KỲ 2

4,140,000

HỌC KỲ 2

7,200,000

16,780,000

HỌC KỲ 3

6,080,000

HỌC KỲ 3

4,140,000

HỌC KỲ 3

2,250,000

12,470,000

HỌC KỲ 4

1,600,000

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

19,200,000

 

12,240,000

 

17,100,000

48,540,000

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)

4 HỌC KỲ ĐẦU, ĐƯỢC CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

 

ĐĂNG KÝ NGAY

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn)

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, phân tích hệ thống thông tin, đồ họa, thiết kế và lập trình web.
Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.
Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.
Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Khả năng phán đoán lỗi về thiết bị hay lỗi phần mềm.
Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;
Kỹ năng mềm:

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
Về thái độ:

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Kỹ thuật viên thiết kế website, quản trị website cho các doanh nghiệp.
Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước, và doanh nghiệp.
Các kỹ thuật viên tin học, sửa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

Số lượng môn học, mô đun: 22 môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ
Khối lượng lý thuyết: 421giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 964 giờ; Kiểm tra: 55 giờ.

3. Nội dung chương trình:

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun


I.Các môn học chung/Đại cương

1

MH802002

Giáo dục chính trị 1

2

MH802004

Pháp luật 1

3

MH802001

Giáo dục thể chất 1

4

MH802003

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1

5

MĐ801001

Tin học 1

6

MH810001

Tiếng Anh 1

7

MH810002

Tiếng Anh 2

II.Các môn học chuyên môn

II.1 Môn học, mô đun cơ sở

8

MH802005

Kỹ năng mềm

9

MH801006

Cấu trúc máy tính

10

MH801007

Cơ sở lập trình

11

MĐ801008

Thiết kế web 1

12

MH801010

Cơ sở dữ liệu

13

MĐ801011

Mạng máy tính

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

14

MĐ801012

Tin học ứng dụng

15

MĐ801013

Đồ họa ứng dụng
(Adobe Photoshop)

16

MĐ801009

Thiết kế web 2

17

MĐ801026

Hệ Quản trị CSDL

18

MĐ801030

Lập trình PHP 1

19

MĐ801031

Lập trình PHP 2

II.3 Thực tập tốt nghiệp

20

MĐ801018

Thực tập tốt nghiệp

II.4 Mô đun tốt nghiệp

21

MĐ801028

Joomla

22

MĐ801029

Quản trị website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 9+ NĂM 2022
NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHÍ 1.5 NĂM ĐẦU
(HỌC NGHỀ)

HỌC PHÍ VĂN HÓA
(NĂM 2)

HỌC PHÍ
(NĂM 3 - LẤY BẰNG CĐ)

HP/ HK

HỌC KỲ 1

6,080,000

HỌC KỲ 1

3,960,000

HỌC KỲ 1

7,650,000

17,690,000

HỌC KỲ 2

5,440,000

HỌC KỲ 2

4,140,000

HỌC KỲ 2

7,200,000

16,780,000

HỌC KỲ 3

6,080,000

HỌC KỲ 3

4,140,000

HỌC KỲ 3

2,250,000

12,470,000

HỌC KỲ 4

1,600,000

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

19,200,000

 

12,240,000

 

17,100,000

48,540,000

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)

4 HỌC KỲ ĐẦU, ĐƯỢC CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

 

ĐĂNG KÝ NGAY

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn)

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, phân tích hệ thống thông tin, đồ họa, thiết kế và lập trình web.
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;
 •  

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
 • Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
 • Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.
 • Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
 • Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Khả năng phán đoán lỗi về thiết bị hay lỗi phần mềm.
 • Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên thiết kế website, quản trị website cho các doanh nghiệp.
 • Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước, và doanh nghiệp.
 • Các kỹ thuật viên tin học, sửa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 22 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 421giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 964 giờ; Kiểm tra: 55 giờ.

 

3. Nội dung chương trình:

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

 
 
 

I.Các môn học chung/Đại cương

 

1

MH802002

Giáo dục chính trị 1

 

2

MH802004

Pháp luật 1

 

3

MH802001

Giáo dục thể chất 1

 

4

MH802003

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1

 

5

MĐ801001

Tin học 1

 

6

MH810001

Tiếng Anh 1

 

7

MH810002

Tiếng Anh 2

 

II.Các môn học chuyên môn

 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở

 

8

MH802005

Kỹ năng mềm

 

9

MH801006

Cấu trúc máy tính

 

10

MH801007

Cơ sở lập trình

 

11

MĐ801008

Thiết kế web 1

 

12

MH801010

Cơ sở dữ liệu

 

13

MĐ801011

Mạng máy tính

 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

 

14

MĐ801012

Tin học ứng dụng

 

15

MĐ801013

Đồ họa ứng dụng
(Adobe Photoshop)

 

16

MĐ801009

Thiết kế web 2

 

17

MĐ801026

Hệ Quản trị CSDL

 

18

MĐ801030

Lập trình PHP 1

 

19

MĐ801031

Lập trình PHP 2

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

20

MĐ801018

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Mô đun tốt nghiệp

 

21

MĐ801028

Joomla

 

22

MĐ801029

Quản trị website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 9+ NĂM 2022
NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHÍ 1.5 NĂM ĐẦU
(HỌC NGHỀ)

HỌC PHÍ VĂN HÓA
(NĂM 2)

HỌC PHÍ
(NĂM 3 - LẤY BẰNG CĐ)

HP/ HK

HỌC KỲ 1

6,080,000

HỌC KỲ 1

3,960,000

HỌC KỲ 1

7,650,000

17,690,000

HỌC KỲ 2

5,440,000

HỌC KỲ 2

4,140,000

HỌC KỲ 2

7,200,000

16,780,000

HỌC KỲ 3

6,080,000

HỌC KỲ 3

4,140,000

HỌC KỲ 3

2,250,000

12,470,000

HỌC KỲ 4

1,600,000

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

19,200,000

 

12,240,000

 

17,100,000

48,540,000

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm: Lệ phí nhập học, đồng phục,
CNSV, bảo hiểm y tế)

4 HỌC KỲ ĐẦU, ĐƯỢC CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

 

ĐĂNG KÝ NGAY

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook