CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS (TIẾNG TRUNG)

HỌC PHÍ CAO ĐẲNG 2022

NGÀNH: LOGISTICS (TIẾNG TRUNG)

STT

SỐ TÍN CHỈ

HỌC PHÍ

1

HỌC KỲ 1

18

8,100,000

2

HỌC KỲ 2

21

9,450,000

3

HỌC KỲ 3

20

9,000,000

4

HỌC KỲ 4

18

8,100,000

5

HỌC KỲ 5

18

8,100,000

6

HỌC KỲ 6

5

2,250,000

TỔNG:

100

45,000,000

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến