Traffic Count

Top Banner

Phòng tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức hành chính là là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan đến tổ chức hành chính cho Hiệu trưởng với các chức năng cụ thể như sau: Tổ chức nhân sự, lao động tiền lương; Quản trị hệ thống mạng và cơ sở vật chất; Pháp chế; Thi đua khen thưởng; Quản lý hệ thống mạng và thiết bị; Hậu cần, bảo vệ, vệ sinh.

Chức năng

Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
1 Công tác văn thư
2 Trình ký, đóng đấu
3 Công chứng văn bằng
Cán bộ phụ trách
Nguyễn Văn Thái
Trưởng Phòng
Thạc Sĩ
Nguyễn Thị Hồng Thoa
Nhân viên
Cử nhân KT
 
Nguyễn Thanh Lam
Thư ký VTHC
Cử nhân
 
Trần Duy Tuyên
Phụ trách Tổ QTM&TB
Kỹ thuật viên
 
Nguyễn Công Đạt
Nhân viên
Cử nhân
Đỗ Quang Khải
Nhân viên

 
Nguyễn Đức Sơn
Nhân viên
Cử nhân
Nguyễn Thu Hương
Tổ trưởng tổ Tạp vụ
 
Trần Thị Thanh Yến
NV Tạp Vụ
 
Trương Thị Hồng
NV Tạp Vụ
 
Lê Thị Kim Hải
NV Tạp Vụ
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  Trưởng Phòng

  ThS. Nguyễn Văn Thái
 •  Email:

  thainv@itc.edu.vn
 •  Điện thoaị:

  02838605003
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook