Traffic Count

Biểu mẫu

STT Tên tài liệu Tải về
1
Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng/Trung cấp năm 2024
2
Lý lịch sinh viên - Mẫu chung 2024
3
Phiếu đăng ký xét tuyển - Liên thông Cao đẳng năm 2024
4
Đơn đăng ký dự tuyển - Liên thông Đại học CNTT
5
Lý lịch sinh viên - Liên thông Đại học CNTT

Chính sách học phí

STT Tên tài liệu Tải về
1
Thông báo chương trình ưu đãi nhập học dành cho Sinh viên K23 (Đợt 4 - Tháng 8 năm 2023)
2
Thông báo chính sách giới thiệu nhập học Khóa 2023
3
Thông báo việc rút, hoàn trả học phí khóa học 2023
4
Thông báo về việc thực hiện chính sách nhập học cho sinh viên K22
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook