conference
50000
Sinh viên đã lựa chọn ITC trong 15 năm qua
mortarboard
45000
Cử nhân đã tốt nghiệp
briefcase
95%
Sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Thông tin thí sinh
Thông tin đăng ký
Thông tin khảo sát

Bạn biết đến ITC thông qua kênh nào sao đây
(Có thể click chọn nhiều kênh)

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên đăng ký online là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành