Traffic Count

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành 6320106
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

- Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng tự học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về truyền thông đa phương tiện nói riêng;

- Nắm vững nguyên lý chung của hoạt động truyền thông đa phương tiện, bao gồm các kiến thức nền tảng về mỹ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

  • Thực hiện tốt kỹ thuật quay phim, nhiếp ảnh; sử dụng các phần mềm xử lý thông tin ở cấp độ cơ bản;
  • Tổ chức dữ liệu, thông tin phục vụ cho các chiến lược truyền thông trên các phương tiện truyền thông đa phương tiện;
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ trong việc thiết kế, trình bày ấn phẩm truyền thông, hoặc xây dựng chương trình quảng bá truyền thông.

Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ:

  • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
  • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
  • Năng động, hòa đồng, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Các cơ quan truyền thông: biên tập viên, người sản xuất chương trình, chuyên viên quảng cáo, cộng tác viên;

- Các đơn vị xuất bản sách, tạp chí: thiết kế, trình bày sách, biên tập, công tác xuất bản;

- Các công ty, tổ chức kinh tế: thông tín viên, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quảng cáo, quản trị thương hiệu;

- Các cơ quan quản lý truyền thông: làm việc tại các cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng; các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông ở trung ương và các địa phương.

Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
97tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1575giờ
Khối lượng lý thuyết:
792giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1124giờ
Kiểm tra:
94giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1 Môn học cơ sở 5 105 45 55 5
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn  61 1140 555 524 61
10 MH501145 Nguyên lý thiết kế đồ họa 4 60 45 11 4
11 MH501146 Nhập môn đa phương tiện 3 45 30 12 3
12 MH501147 Vẽ mỹ thuật 4 60 45 11 4
13 MĐ501172 Thiết kế hình ảnh 3 60 30 27 3
14 MH501144 Kịch bản truyền thông 4 60 30 26 4
15 MĐ501173 Thiết kế vector 3 60 30 27 3
16 MĐ501164 Kỹ thuật nhiếp ảnh 4 90 30 56 4
17 MĐ501168 Thiết kế 3D cơ bản 3 60 30 27 3
18 MĐ501165 Kỹ thuật quay phim 4 90 30 56 4
19 MĐ501174 Xử lý hậu kỳ 3 60 30 27 3
20 MH501148 Truyền thông Marketing 4 60 30 26 4
21 MH501149 Tổ chức sự kiện 4 60 30 26 4
22 MĐ501169 Thiết kế 3D nâng cao 3 60 30 27 3
23 MĐ501170 Thiết kế ấn phẩm báo chí 3 60 30 27 3
24 MĐ501163 Đồ họa chuyển động 3D 3 60 30 27 3
25 MĐ501171 Thiết kế giao diện 3 60 30 27 3
26 MĐ501166 Kỹ xảo phim 3 60 30 27 3
27 MĐ501167 Sản xuất quảng cáo TVC 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp          
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 105 35 65 5
30 MH501150 Quan hệ công chúng 2 30 20 8 2
31 MĐ501040 Đồ án chuyên ngành 3 75 15 57 3
Tổng cộng 83 2010 792 1124 94
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook