Traffic Count

Top Banner

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan đến đào tạo cho Hiệu trưởng với các chức năng cụ thể như sau: tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, định hướng phát triển công tác đào tạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy, học tập theo mục tiêu chiến lược phát triển chung toàn Trường, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên toàn trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Thư viện: Thư viện là nơi khai thác tiềm năng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường và là trung tâm lưu trữ thông tin văn hoá, khoa học- kỹ thuật của trường, có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hoá khoa học - kỹ thuật, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và là nguồn bổ sung thông tin để phát triển sự nghiệp đào tạo.

 

Chức năng

Các công việc hỗ trợ Sinh viên
Các công việc hỗ trợ Sinh viên
1 Cấp bảng điểm
2 Đăng ký học phần
3 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
4 Giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng - an ninh
5 Giấy chứng nhận chuẩn đầu ra môn tiếng anh
6 Giấy chứng nhận kỹ năng mềm
7 Phát bằng tốt nghiệp
8 Bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp
9 Thời khóa biểu
10 Nghỉ học tạm thời
11 Xin thôi học
Cán bộ phụ trách
Vũ Văn Đông
Trưởng Phòng
Thạc Sĩ
Nguyễn Hải Đăng
Phó Trưởng phòng
Cử nhân
Phạm Thị Bích Chi
Phó Trưởng Phòng
Cử nhân
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nhân viên
Cử Nhân
Nguyễn Phạm Mộng Thúy
Nhân viên Thư viện
Cử Nhân
Huỳnh Minh Triết
Nhân viên
Cử nhân
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  Trưởng Phòng

  ThS. Vũ Văn Đông
 •  Email:

  dongvv@itc.edu.vn
 •  Điện thoaị:

  028. 38605004
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook