Traffic Count

Top Banner

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM.
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các hoạt động quản lý về công tác khảo thí, thi cử, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường. Thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công tác tổ chức thi và chấm thi trong toàn Trường chặt chẽ, đúng quy định.

Chức năng

Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
1 Đăng ký thi
2 Đăng ký thi lại
3 Đăng ký chấm phúc khảo

 

Cán bộ phụ trách
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Nhân viên
Cử Nhân
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  TrưởngPhòng

  ThS. Nguyễn Văn Thái
 •  Email:

  thainv@itc.edu.vn
 •  Điện thoaị:

   02838605003
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook