Tuyển Sinh Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CNTT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CNTT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS (TIẾNG TRUNG)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS (TIẾNG TRUNG)

Công bố danh sách xét trúng tuyển online đợt 1 năm 2022 - Hạn đăng ký đến ....

Công bố danh sách xét trúng tuyển online đợt 1 năm 2022 - Hạn đăng ký đến 31/3/2022

Xét tuyển liên thông ĐH chính quy ngành CNTT

Xét tuyển liên thông ĐH chính quy ngành CNTT

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC ONLINE 2021

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC ONLINE 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022

Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng năm 2022

Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng năm 2022

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông

Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Truyền Thông Và Mạng Máy Tính