Traffic Count

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Mã ngành  6340102
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về kinh doanh xuất nhập khẩu; Làm được nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

    - Hiểu được tình hình kinh tế chính trị, những qui định của pháp luật đối với ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu;

    - Hiểu được nội dung về giao dịch thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tín dụng quốc tế;

    - Hiểu được nội dung những công việc: nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics; xây dựng và thực hiện kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thanh toán cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

    - Đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Lên được kế hoạch quảng bá doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
 • Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô hàng
 • Đàm phán, soạn thảo, tư vấn và hoàn thành một hợp đồng xuất nhập khẩu;
 • Thực hiện quy trình gom hàng, quy trình giao hàng từ cửa tới cửa, quy trình kho hàng, quy trình đại lý vận tải, quy trình nâng và hạ bãi container, quy trình thông quan hàng hóa, quy trình mua bán cước vận tải quốc tế;
 • Hiểu, phân tích và nhận ra các điểm bất lợi trong thư tín dụng;
 • Kiểm tra được tính hợp lệ của bộ chứng từ;
 • Lên kế hoạch sản xuất, giao và nhận hàng;
 • Tìm kiếm, thiết lập và quản lý được chuỗi cung ứng;
 • Quản lý và phân phối được kho hàng công ty;
 • Đàm phán và hoàn thành hợp đồng dịch vụ với các công ty Forwarder, các công ty dịch vụ vận tải khác;
 • Hiểu và xử lý được các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như Shipping Instruction, manifest, Bill of Lading, Airway Bill, Certificate of Origin, Delivery Order, packing list, invoice, bảo hiểm, ...
 • Thực hiện được thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu;
 • Hoàn thành sổ sách kế toán trong công ty xuất nhập khẩu;
 • Đánh giá được hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu;
 • Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

Kỹ năng mềm

    - Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt để thực hiện tư vấn, đàm phán hợp đồng với khách hàng và các đơn vị cung cấp, vận tải.

    - Khả năng tư duy tốt, logic để xử lý các chứng từ trong ngành Xuất nhập khẩu;

    - Áp dụng linh hoạt, thành thạo kĩ năng xây dựng kế hoạch, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc độc lập trong nghề nghiệp Xuất nhập khẩu;

    - Hiểu, áp dụng linh hoạt việc hình thành, duy trì và phát triển nhóm làm việc hiệu quả;

    - Biết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc;

    - Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

    - Nắm vững kĩ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng, và giải quyết vấn đề;

   - Nắm vững kĩ năng phân tích hành vi, giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bao gồm cả kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua các phương tiện truyền thông;

    - Áp dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán nhằm thích ứng với các tình huống giao dịch kinh doanh phức tạp, đa dạng;

    - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

    - Có khả năng sử dụng tin học ở trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

Về thái độ:

 • Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
 • Cẩn thận, chính trực, thẳng thắn, khách quan.
 • Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
 • Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và môi trường.
 • Có tinh thần chủ động cập nhật và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên kinh doanh (Sales) xuất nhập khẩu;

- Nhân viên chăm sóc khách hàng;

- Làm nhân viên thu mua (Purchaser);

- Chuyên viên thanh toán quốc tế;

- Nhân viên chứng từ (Document staff);

- Nhân viên hiện trường (Operation staff);

- Nhân viên giao nhận (Forwarder)

- Nhân viên hỗ trợ (Customer support staff);

- Nhân viên điều vận đội xe/ bãi (Coordinator);

- Nhân viên hải quan (Custom Clerk);

- Nhân viên đại diện công ty đa quốc gia.

Số lượng môn học, mô đun:
30môn
 
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
89Tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1580giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1236giờ
Khối lượng lý thuyết:
692giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học, mô đun chuyên môn 68 1580 535 981 64
II.1/Môn học, mô đun cơ sở  26 545 235 284 26
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
12 MH502016 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
13 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
14 MH502013 Thuế 3 60 30 27 3
15 MH502119 Luật kinh doanh quốc tế 3 75 15 57 3
16 MH502120 Tài chính quốc tế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 32 690 270 388 32
17 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
18 MH502121 Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu 3 75 15 57 3
19 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
20 MĐ502055 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 3 60 30 27 3
21 MH502122 Đàm phán thương mại quốc tế 3 75 15 57 3
22 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
23 MH502039 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
24 MH502123 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
25 MH502124 Kế toán xuất nhập khẩu 3 75 15 57 3
26 MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
27 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 84 6
29 MĐ502125 Thực hành tổng hợp xuất nhập khẩu 2 45 15 27 3
30 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng: 85 2015 692 1236 87
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook