Traffic Count

Top Banner

Phòng kế hoạch - tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan đến lập kế hoạch – tài chính cho Hiệu trưởng với các chức năng cụ thể như sau: thực hiện quản lý công tác kế hoạch - tài chính của nhà trường; Giám sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo quy chế chi tiêu và các văn bản khác của nhà trường sao cho phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước; Thực hiện công tác kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước; Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thanh, quyết toán các khoản chi phí thường xuyên, không thường xuyên của nhà trường; Thực hiện công tác thu học phí lệ phí từ người học sao cho hiệu quả nhất.

Chức năng

Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
1 Thu học phí học kỳ
2 Thu lệ phí
3 Thường trực trong giờ hành chính thu học phí và tất cả các khoản lệ phí khác theo quy định của nhà trường. 
4 Thường trực trong giờ hành chánh trả lời  mọi thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan đến học phí của SV.
Cán bộ phụ trách
Huỳnh Thị Đức Trinh
Phụ Trách Phòng
Cử nhân KT
Nguyễn Thị Hồng Thanh
Nhân viên
Cao đẳng
Tô Thị Thanh Nhàn
Thủ quỹ
Cử nhân KT
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  Phụ trách Phòng

  Huỳnh Thị Đức Trinh
 •  Email:

  trinhhtd@itc.edu.vn
 •  Điện thoaị:

  02838605003
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook