Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Phone: (028)7309 5005
Email: tuyensinh@itc.edu.vn
Hotline: 0938861080
Email 2: qhdn_htqt@itc.edu.vn