Traffic Count

Top Banner

Khoa đại cương

Giới thiệu chung

Khoa Đại cương được thành lập vào những ngày đầu thành lập Trường (năm 2001). Tuy nhiên qua nhiều giai đoạn phát triển của Trường, theo yêu cầu chung, Khoa Đại cương nhiều lần sát nhập với các khoa khác. Đến đầu năm học 2023 - 2024, Khoa Đại cương chính thức được thành lập lại theo quyết định số 169/QĐ-CĐCNTT ngày 29/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT TP. Hồ Chí Minh.

Khoa Đại cương đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giảng dạy các môn học: tiếng Anh, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục chính trị, Kỹ năng mềm 1 - 2, Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP. HCM.

Khoa Đại cương là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến luợc đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa.

Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung, cập nhật đề cương, chương trình, giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

Chức năng

Chức năng
Chức năng
  1. Đào tạo các môn học chung (Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, tiếng Anh, Kỹ năng mềm 1, Kỹ năng mềm 2) cho sinh viên, học sinh thuộc tất cả các ngành nghề đào tạo, góp phần cùng các khoa trong nhà trường trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật; có trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
  2. Đào tạo kiến thức văn hóa THPT (gồm 4 môn) cho học sinh trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THCS) nhằm tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng.

 

Cán bộ phụ trách
Lư Quốc Tuấn
Trưởng Khoa
Thạc sĩ
Nguyễn Huỳnh Phương Như
Thư ký Khoa
Cử nhân
Đặng Võ Minh Kha
Giảng viên
Cử nhân
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  Trưởng Khoa

  ThS. Lư Quốc Tuấn
 •  Email:

  tuanlq@itc.edu.vn
 •  Điện thoaị:

  02838605003
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook