Traffic Count

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

Mã ngành 6480201
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đáp ứng được cho các doanh nghiệp gia công phần mềm;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:
 • Về kiến thức:
 • Tham gia được vào trong các dự án phát triển phần mềm với một trong những vai trò sau: lập trình front-end, lập trình back-end, lập trình ứng dụng di động, xử lý dữ liệu, thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm với các công cụ GIT, GIThub, Redmine, Jira, Bicbucket, nắm vững qui trình SCRUM, Waterfall.
 • Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.
 • Về kỹ năng:  
 • Kỹ năng cứng 
 • Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
  Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;
 • Kỹ năng mềm
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Về thái độ:
 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.  Tìm giải pháp ứng dụng tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT. Các cơ quan thống kê xử lý số liệu, dự báo khuynh hướng của dữ liệu trong tương lai. Các đơn vị cần đội ngũ làm Tin học để tập hợp và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ lãnh đạo trong đơn vị
 • Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
 • Cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước.
 • Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ thông.
 • Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.
 
Số lượng môn học, mô đun
32
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
94tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1590giờ
Khối lượng lý thuyết
818giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1116giờ
KT:
91giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn 73 1590 661 861 68
II.1 Môn học cơ sở  31 630 288 311 31
8 MH510003 Tiếng Anh 3 3 60 21 36 3
9 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
10 MH501004 Cơ sở dữ liệu  3 45 42 0 3
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
12 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
13 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
14 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
15 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
16 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
17 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  32 630 328 270 32
18 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 60 30 27 3
19 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 3
20 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 3
21 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30 28 0 2
22 MĐ501049 Công nghệ kiểm thử ứng dụng 3 60 30 27 3
23 MĐ501050 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 3 60 30 27 3
24 MĐ501051 Lập Trình JavaScript 1 3 60 30 27 3
25 MĐ501052 Lập Trình JavaScript 2 3 60 30 27 3
26 MĐ501053 Lập trình Web FullStack 1 3 60 30 27 3
27 MĐ501054 Lập trình Web FullStack 2 3 60 30 27 3
28 MĐ501055 Lập trình Web FullStack 3 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
30 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
31 MĐ501056 Ứng dụng Web 3 60 30 27 3
32 MĐ501057 Web framework 2 45 15 28 2
Tổng cộng 94 2025 818 1116 91
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook