Traffic Count

Thương mại điện tử

Mã ngành
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên môn thương mại điện tử;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Áp dụng được kiến thức cơ bản về lập trình và cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng cơ bản, đồ hoạ cơ bản, thiết kế website để có nền tảng thực hành các môn học chung, môn học chuyên ngành;
 • Hiểu và áp dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học hóa liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ thương mại điện tử;
 • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý;
 • Xây dựng, phát triển và quản trị các website, các sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Phân tích được các phương thức, mô hình, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong kinh doanh;

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Sử dụng được kiến thức công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Tính toán và phân tích được các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Thực hiện và giải quyết được các phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Đánh giá giải pháp và đề xuất được giải pháp cho doanh nghiệp;

Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thương Mại Điện Tử;
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động Thương Mại Điện Tử;
 • Nhà quản trị hoạt động Marketting điện tử tại các đơn vị kinh doanh;
 • Chuyên viên Marketing online;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng;
 • Chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online;
 • Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản trị website;
Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
94tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1508giờ
Khối lượng lý thuyết:
809giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1145giờ
Kiểm tra:
83giờ
Thời gian đào tạo:
02năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất  2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II.1 Môn học cơ sở 30 605 292 283 30
8 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
9 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
10 MH501004 Cơ sở dữ liệu  3 45 42 0 3
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
12 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
13 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
14 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
15 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
16 MH502058 Thương mại điện tử 3 60 30 27 3
17 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  33 660 330 297 33
18 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
19 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3 60 30 27 3
20 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 3
21 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 3
22 MĐ502102 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 3 60 30 27 3
23 MĐ502103 Thiết kế hệ thống TMĐT 3 60 30 27 3
24 MH502103 Digital marketing 3 60 30 27 3
25 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
26 MĐ502055 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 3 60 30 27 3
27 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
28 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 2 0 225 0
29 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 255 0 225 0
30 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
31 MĐ501057 Web Framework 2 45 15 28 2
32 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng 99 2045 809 1145 91
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook