Traffic Count

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành 6510305
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, bất cứ ngành nghề kỹ thuật nào cũng cần đến tự động hóa. Phải khẳng định rằng, hệ thống điều khiển và tự động hóa có mặt trong mọi dây chuyền sản xuất của tất cả các ngành kinh tế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành này luôn có thu nhập cao và không bao giờ sợ thất nghiệp trong hiện tại và cả tương lai. 

Có thể hiểu, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (xi măng, sắt thép, nước giải khát, dược phẩm,…); thiết kế, điều khiển và chế tạo robot; quản lý sản phẩm tại các công ty trong và ngoài nước kinh doanh về các thiết bị điện tử tự động… Cụ thể, nếu theo học chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực như điều khiển các thiết bị và hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp; Lĩnh vực chế tạo và điều khiển robot;...

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển tự động theo xu hướng ứng dụng trong nên công nghiệp 4.0; Có khả năng làm việc nhóm;
 • Đào tạo nhân nguồn lực có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa và ứng dụng các thiết bị điều khiển tự động, robot, PLC đồng thời có khả năng quản lý nhóm lao động của một cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Nhập môn Điều khiển và Tự động hoá, Lý thuyết mạch, Điện tử cơ bản, Kỹ thuật điện, An toàn điện, Kỹ thuật số, Thiết kế mạch điện tử, Vi điều khiển, Đo lường & cảm biến, Điện tử công suất, Điều khiển tự động, Thực tập Điện – Điện tử, …
 • Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và khắc phục các hư hỏng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động dùng PLC, vi điều khiển, robot, điện mặt trời (solar),... của các doanh nghiệp, công ty hay hệ thống tự động trong các khu công nghiệp, các ứng dụng theo xu hướng nền công nghiệp 4.0, ...
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint; Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch;
 • Đọc được các bản vẽ mạch điện, hệ thống điện tự động;
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Phân tích được nguyên nhân các hư hỏng và sửa chữa được các hư hỏng phần cứng trong các hệ thống tự động và các ứng dụng theo xu hướng công nghiệp 4.0.
 • Vận hành và khai thác được các hệ thống điện tự động trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy như nhà máy điện, nhà máy sản xuất bia – nước giải khát, nhà máy sữa, nhà máy bột mì, nhà máy xi măng, sắt thép, nhà máy chế biến thủy hải sản, hệ thống in 3D, ...
 • Thi công được hệ thống điều khiển tự động, dây chuyền tự động, hệ thống tủ điện điều khiển trong nhà máy sản xuất;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, … cụ thể;
 • Sử dụng được các phần mềm như: lập trình PLC, Solidwork, Autocad, Matlab, …;
 • Giải quyết công việc một cách độc lập;
 • Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả;

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp sử dụng các dây chuyền điều khiển và tự động hóa (nhà máy điện, các dây chuyền sản xuất của các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, nhà máy bia, nhà máy nước giải khát, nhà máy chế biến thủy hải sản,...);
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì các thiết bị và dây chuyền điều khiển và tự động hóa theo hướng công nghệ 4.0;
 • Các công ty buôn bán thiết bị tự động, hoặc dây chuyền điều khiển và hệ thống tự động hóa.
 • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá;
 • Tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
Số lượng môn học, mô đun
32môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
89tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1545giờ
Khối lượng lý thuyết
721giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1168giờ
KT
91giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1. Môn học cơ sở 36 825 315 470 40
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501074 Lý thuyết mạch 3 60 30 27 3
10 MH501096 Nhập môn kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 2 45 15 28 2
11 MĐ501076 Điện tử cơ bản   3 60 30 27 3
12 MĐ501097 Máy điện 3 60 30 27 3
13 MH501078 An toàn điện 3 60 30 27 3
14 MĐ501079 Kỹ thuật số 4 120 30 85 5
15 MĐ501081 Thiết kế mạch điện tử 2 45 15 28 2
16 MĐ501082 Vi điều khiển 3 60 30 27 3
17 MĐ501080 Đo lường & cảm biến 3 60 30 27 3
18 MĐ501083 Thực tập Điện - Điện tử 2 90 0 85 5
19 MH501098 Điện tử công suất 3 60 30 27 3
20 MĐ501099 Điều khiển tự động 3 60 30 27 3
II.2. Môn học chuyên môn 23 465 221 219 25
21 MH501100 Mạng công nghiệp 3 60 30 27 3
22 MĐ501101 PLC cơ bản 2 45 15 28 2
23 MĐ501089 Chuyên đề 1 2 30 28 0 2
24 MĐ501088 Đồ án môn học 3 60 30 27 3
25 MĐ501102 Kỹ thuật Robot 3 60 30 27 3
26 MH501103 Điện khí nén 2 60 0 56 4
27 MH501104 Truyền động điện 2 30 28 0 2
28 MH501105 Máy công cụ CNC 3 60 30 27 3
29 MĐ501106 Năng lượng tái tạo 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
30 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp/Môn học tốt nghiệp          
II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
31 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học tốt nghiệp 5 120 30 84 6
32 MĐ501107 Robot và ứng dụng 2 45 15 28 2
33 MĐ501108 Matlab & ứng dụng trong điều khiển 3 75 15 56 4
Tổng cộng 98 2070 723 1253 94
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook