Traffic Count

Marketing

Mã ngành  6340116
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng về ngành Marketing chuyên sâu Quảng cáo truyền thông, khả năng thực hiện công tác Quảng cáo truyền thông và quản lý Quảng cáo truyền thông trong các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường ngành Marketing, Quảng cáo truyền thông trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

      - Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, marketing để thu thập và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, và kiểm soát chương trình trong lĩnh vực Marketing nói chung và quảng cáo truyền thông nói riêng.

      - Có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo truyền thông và marketing: Nghiên cứu Marketing, Hành vi khách hàng, Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Quản trị Chất lượng, Quản trị sản phẩm, Marketing điện tử, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Tổ chức sự kiện, Truyền thông Marketing tích hợp.

     - Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên quảng cáo truyền thông và marketing trong doanh nghiệp; phân tích nhu cầu thị trường. lập kế hoạch và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm tới đông đảo khách hàng, thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing - mix như: kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, định giá bán sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông marketing, quảng cáo.
 • Nghiên cứu và tổ chức triển khai tiến trình marketing, từ việc xác định chính xác nhu cầu của người tiêu dùng , thiết kế các sản phẩm , dịch vụ đáp ứng được nhu cầu, cho đến thiết kế, bao bì và xác định giá, tổ chức các hoạt động truyền thông marketing như quảng cáo, phân phối, chiêu thị và các dịch vụ hỗ trợ.
 • Khả năng thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, âm thanh, video, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ marketing, quảng cáo truyền thông.
 • Có khả năng lập kế hoạch marketing, thực hiện các ý tưởng quảng bá sản phẩm bằng cách thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình quảng cáo phát thanh, truyền hình và và trên các loại hình truyền thông đa phương tiện để đưa sản phẩm quảng cáo tới khách hàng.

Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm

   - Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ A2.

  - Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Sử dụng thành thạo internet để khai thác thông tin phục vụ công tác.

Về thái độ:

 • Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
 • Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
 • Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;
 • Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Làm việc ở các lĩnh vực như: Quản trị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu; Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo; Quản trị truyền thông Marketing; Tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ công chúng (PR); Tổ chức và quản lý hoạt động tổ chức sự kiện (Event); Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp và phương tiện truyền thông tại các doanh nghiệp truyền thông, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước.

- Làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

- Làm quảng cáo, truyền thông, PR, Tổ chức sự kiện, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

- Giảng dạy, nghiên cứu về marketing, quảng cáo truyền thông tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp.

Số lượng môn học, mô đun:
30môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
93tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1610giờ
Khối lượng lý thuyết:
782giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1172giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/ Môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35 4
7 MH501001 Tin học 3 75 15 58 2
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 72 1610 625 917 68
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 14 290 130 146 14
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
12 MH502009 Nguyên lý kế toán  3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 48 975 465 462 48
13 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60 30 27 3
14 MH502070 Hành vi khách hàng 3 60 30 27 3
15 MH502071 Quản trị Marketing 3 60 30 27 3
16 MH502072 Quản trị Thương hiệu 3 60 30 27 3
17 MH502073 Quản trị Chất lượng  3 60 30 27 3
18 MH502074 Quản trị sản phẩm 3 60 30 27 3
19 MH502075 Marketing dịch vụ 3 60 30 27 3
20 MH502058 Thương mại điện tử 3 60 30 27 3
21  MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27 3
22 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 30 27 3
23 MH502077 Quảng cáo 3 60 30 27 3
24 MH502052 Truyền thông marketing tích hợp 3 60 30 27 3
25 MH502078 Đồ họa ứng dụng 4 105 15 86 4
26 MH502079 Kỹ thuật quay và dựng phim quảng cáo 4 75 45 26 4
27 MH502080 Tổ chức sự kiện 4 75 45 26 4
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 84 6
29 MH502081 Sản xuất quảng cáo TVC và New Media 2 45 15 27 3
30 MH502082 Sản xuất chương trình giải trí và phát thanh truyền hình 3 75 15 57 3
Tổng cộng 82 2045 782 1172 91
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook